Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2018

Zmluva o dielo 2018/11/003

2018/11/003

17 223,68 EUR Sedemnásťtisícdvestodvadsaťtri 68/100

M.Cup Production s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.11.2018

Kúpna zmluva

2018/11/002

1,00 EUR jedno

Mgr. Erik Višňovský

Obec Kráľová pri Senci

05.11.2018

Zmluva o inzercii

2018/11/001

100,80 EUR jednosto 80/100

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.10.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002426 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/10/003

25 000,00 EUR dvadsaťpäťtisíc

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.10.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

2018/10/002

1 342,08 EUR tisíctristoštyridsaťdva 08/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

02.10.2018

Nájomná zmluva

2018/10/001

3,00 EUR tri

Lenka Gogová-Chloe and you

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2018

Servisná zmluva č. SZ 2018 25. / TT. / LL.

2018/09/004

Neuvedené

AGROSERVIS spol. s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

11.09.2018

Dodatok k nájomnej zmluve č. 293-700-2013

2018/09/003

100,00 EUR jednosto

SLOVENSKÝ HYDROMETEOEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Obec Kráľová pri Senci

10.09.2018

Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 6.6.2018

2018/09/002

Neuvedené

Ing. Marek Sopko

Obec Kráľová pri Senci

06.09.2018

Mandátna zmluva 06/2018

2018/09/001

1 200,00 EUR tisícdvesto

NYX s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

30.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode

2018/08/008

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

28.08.2018

ZMLUVA č. 128143 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

2018/08/009

53 581,00 EUR päťdesiattritisícpäťstoosemdesiatjeden

Enviromentálny fond

Obec Kráľová pri Senci

27.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode - dodatok

2018/08/007

Neuvedené

Obec Hrubá Borša

Obec Kráľová pri Senci

27.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode - dodatok

2018/08/006

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

21.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP

2018/08/005

Neuvedené

Ján Šlachtič

Obec Kráľová pri Senci

13.08.2018

Zmluva o dielo č. 97/2018

2018/08/010

1 000,00 EUR Tisíc

VF Project&Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šala - Veea

Obec Kráľová pri Senci

09.08.2018

Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Kráľovská slávnosť"

2018/08/003

7 500,00 EUR sedemtisícpäťsto

Region Senec, 1. mája 4, 903 01 Senec

Obec Kráľová pri Senci

03.08.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy OPKZP_PO1_SC111_2017_23 40

2018/08/001

Neuvedené

Obec Kráľová pri Senci

Ministerstvo Životného prostredia SR

01.08.2018

Zmluva o dielo č.3/2018

2018/08/004

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2018

Zmluva č. PZ002000265265_001 o prpiopjení vodovodnej prípojky_montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

2018/08/002

Neuvedené

BVS, Pezinska 947, 90021 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/07/005

18 000,00 EUR osemnásťtisíc

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2018/07/004

134 470,43 EUR stotridsaťtisícštyristosedemdesiat 43/100

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Obec Kráľová pri Senci

20.07.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve Z201818741_Z

2018/07/003

26 136,00 EUR

AGRARTREND spol. s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.07.2018

Zmluva o inzercii

201//07/002

60,00 EUR šesťdesiat

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2018

Kúpna zmluva

2018/07/001

395,00 EUR tristodeväťdesiatpäť

Hudák Juraj, Ing., Alena Hudáková

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: