Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.05.2020

Zmluva o dielo na stavebné práce

2020/05/017

234 757,91 EUR dvestotridsaťštyritisícsedemstopäťdesiatsedem 91/100

ROSASPOL, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.05.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2018

2020/05/016

Neuvedené

VF Project&Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šala - Veea

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2020

Nájomná zmluva č. BA/2020/330/24

2020/05/015

152,73 EUR stopäťdesiatdva,73/100

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2020

Nájomná zmluva č. BA/2020/330/23

2020/05/014

Neuvedené

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2020

Nájomná zmluva č. BA/2020/330/22

2020/05/013

Neuvedené

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2020

Nájomná zmluva č. BA/2020/330/25

2020/05/012

548,68 EUR päťstoštyridsaťosem 68/100

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o nájme služobného bytu

2020/05/011

203,00 EUR dvestotri

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508179

2020/05/010

Neuvedené

ZSE, Culenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508176

2020/05/009

Neuvedené

ZSE, Culenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508195

2020/05/008

Neuvedené

ZSE, Culenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508196

2020/05/007

Neuvedené

ZSE, Culenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508197

2020/05/006

Neuvedené

ZSE, Culenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508178

2020/05/005

Neuvedené

ZSE, Culenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508178

2020/05/004

Neuvedené

ZSE, Culenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508194

2020/05/003

Neuvedené

ZSE, Culenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Kúpna zmluva

2020/05/002

3 270,00 EUR tritisícsvestosedemdesiat

MUDr. Lucian Šuplata

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zámenná zmluva

2020/05/001

Neuvedené

MUDr. Lucian Šuplata

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/015

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/014

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/013

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/012

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/011

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.15/5/2020

2020/04/010

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.14/5/2020

2020/04/009

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.13/5/2020

2020/04/008

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: