Navigácia

Obsah

Upozornenie

Typ: ostatné
na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia vírusom COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

 

Žiadame návštevníkov obecného úradu, ktorí javia známky infekčného ochorenia, aby nás vyzvali k otvoreniu dverí ZAKLOPANÍMvyčkali vonku do príchodu pracovníka Obecného úradu.

 

Ďalej žiadame návštevníkov obecného úradu o zváženie návštevy Obecného úradu.  Všetky podnety nám môžete adresovať na mailovú adresu: urad@kralovaprisenci.sk, príp. adresy uvedené na web stránke obce www.kralovaprisenci.sk,  poštou alebo telefonicky  na telefónnom čísle: 02/212 922 10.

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu ďalej žiadame návštevníkov, aby sa zdržiavali v priestoroch obecného úradu  na nevyhnutný čas a riadili sa pokynmi zamestnancov.

 

Obecný úrad Kráľová pri Senci je prednostne určený pre obyvateľov Obce Kráľová pri Senci.

Pre vykonávanie nevyhnutných úkonov spojených s vybavovaním stránok sú pracovníci obecného úradu oprávnení neposkytnúť služby v rámci overovania podpisov a listín osobám, ktoré:

  • vykazujú známky infekčného ochorenia;
  • nie sú obyvatelia obce;
  • nedodržia pokyny zamestnancov obecného úradu.

Vytvorené: 13. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2020 08:55
Autor: Správca Webu