Kráľová pri Senci - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kalendár akcií

Kultúrno - spoločenské podujatia v roku 2023
v obci Kráľová pri Senci


11. február (sobota) Dedinská zabíjačka - Fašiangový sprievod detí
                                     Miesto konania: športový areál Sigotka

29. apríl (sobota)     Stavanie mája - Majáles
                                    Miesto konania: športový areál Sigotka

14. máj (nedeľa)     Deň matiek: Kultúrny program žiakov materskej a základnej školy
                                   Miesto konania: športový areál Sigotka

20. máj (sobota)      Kráľovské rybárske preteky 13. ročník,
                                   Miesto konania: breh Čiernej vody

3. jún (sobota)         Deň Kráľovských detí - Skladanie mája
                                   Miesto konania: športový areál Sigotka

4. jún (nedeľa)          Farský deň
                                    Miesto konania: areál kostola

23. jún (piatok)         Hodová zábava
                                    Miesto konania: športový areál Sigotka

5. júl (streda)            Kráľovský beh
                                    Miesto konania: cyklotrasa, športový areál Sigotka

2. september (sobota) 8.ročník turnaja v malom futbale o „Pohár prezidenta MŠK“
                                  Miesto konania: športový areál Sigotka


8. -10. september (piatok – nedeľa) „Kráľovská slávnosť“
                                    - We are not strangers (Nie sme si cudzí)
                                     Miesto konania: športový areál Sigotka

16. september (sobota) Výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou vína
                                    Miesto konania: Sigotka

16. september (sobota) Cyklistický preteky:
                                      Veľká cena Kráľovej pri Senci v časovke jednotlivcov
                                    Miesto konania: športový areál Sigotka

17. september (nedeľa) Cyklistický preteky:
                                    Veľká cena Kráľovej pri Senci v pretekoch jednotlivcov
                                    Miesto konania: športový areál Sigotka

23. september (sobota) Kráľovský pohár „Súťaž Dobrovoľných hasičských zborov“
                                     Miesto konania: základná škola-ihrisko

18. október (streda) Spoločenské posedenie dôchodcov v rámci mesiaca
                                      „ Úcta k starším“
                                     Miesto konania: jedáleň ZŠ

31. október (utorok) Lampiónový sprievod –Helloween
                                      Miesto konania: pri kostole v KpS

5. december (utorok) „Keď príde Mikuláš“
                                      Miesto konania: park pred obecným úradom

16. december (sobota) „Krmešský advent“ – Vianočné predajné trhy
                                      Miesto konania: pri kaplnke v miestnej časti Krmeš

 

Nie sú dostupné žiadne aktuálne akcie.