Navigácia

Obsah

Správy

Kalendár - DS

Zmena kalendára vývozu

Z dôvodu snahy o zvýšenie efektivity zberu separovaných odpadov, pristúpila zberová spoločnosť AVE k oddelenému zberu separovaného papiera a plastov. celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Stláčanie obalu

Triedenie odpadu znižuje nepriaznivé vplyvy pôsobenia človeka na životné prostredie. Správnym triedením zmenšujeme množstvo odpadu ukladaného na skládky, redukujeme čierne skládky a, samozrejme, šetríme prírodné zdroje. Triedenie odpadov totiž umožňuje ich opätovné využitie recykláciou. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V zmysle zákona § 4 ods. 6) zákona
„Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“
celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Rozmery a typy smetných nádob

Rozmery a typy jednotlivých zberných nádob sú uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Dnes o triedení nápojových kartónov, ale aj o tom, čo sa s nimi stane, keď sa správne vytriedia.

Týmto videom chceme podporiť triedenie aj u mladšej generácie. celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
BRO

Bioskládka (BRO)

na biologicky rozložiteľný odpad (v areáli PD) bude v mesiaci január 2021 v prevádzke v soboty 16.1.2021 a 30.1.2021 v čase od 10:00 do 12:00 hod. celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
Likvidácia kuchynského odpadu (BRKO) 1

Likvidácia kuchynského odpadu (BRKO)

v obci Kráľová pri Senci je pri jedálni v areáli Základnej školy v Kráľovej pri Senci. celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
Kalendár vývozu

Plánovací kalendár 2021 - Kráľová pri Senci

Plánovací kalendár na rok 2021 - Kráľová pri Senci celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
Bodov

Plánovací kalendár 2021 - Kráľová pri Senci časť Bodov

Plánovací kalendár na rok 2021 - Kráľová pri Senci časť Bodov celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

ZMLUVNÉ ORGANIZÁCIE OPRÁVNENÉ NA ZBER ODPADOV V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Obec Kráľová pri Senci má zmluvný vzťah na zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov s nasledujúcimi oprávnenými organizáciami: celý text

ostatné | 1. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
BRO

Skládka BRO (Biologicky rozložiteľného odpadu) - ZMENA !!!

Skládka BRO (Biologicky rozložiteľného odpadu) presťahovaná do areálu PD. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správca Webu

Recyklacia papiera

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
plasty

Plasty (článok)

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu.
Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.
celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Certifikát - tiriedenie odpadu za rok 2019

Za rok 2019 sme vytriedili 53 670 kg odpadu.

Ďakujeme celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

SKLÁDKA BIO ODPADU

Prevádzkové hodiny

Utorok 16:00 – 18:00
Štvrtok 15:00 – 18:00
Sobota 11:00 – 15:00 celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor: Správca Webu