Obsah

Jesenné upratovanie

Typ: ostatné
VKV termíne 12-16.10.2021 budú na Bio skládke pri Poľnohospodárskom družstve v Kráľovej pri Senci umiestnené veľkokapacitné kontajnery.
Utorok - Piatok 13:00-17:30 hod.
Sobotu - 9:00-15:00 hod.
V termíne 15-16.10.2021 bude v časti Bodov pristavený veľkokapacitný kontajner.


Inštrukcie k triedeniu odpadu do veľkokapacitných kontajnerov:

OBJEMNÝ ODPAD

Odpad, ktorý sa nedá vyseparovať, t. j. matrace, gauč, kancelárske stoličky a pod.

SKLO

Špecifikácia vyhovujúceho materiálu: sklenené nádoby, fľaše, zaváraninové poháre, tabuľové sklo z dverí a okien

OBJEMNÝ/TVRDENÝ PLAST

Špecifikácia vyhovujúceho materiálu: odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky, stoly, stoličky, debničky, kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok, kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a kanalizačné potrubie, závlahy, okenné rámy PVC, elektrikárske lišty, auto nárazníky

POLYSTYRÉN

Špecifikácia vyhovujúceho materiálu: čistý biely polystyrén – obalový, chrániaci napr. elektroniku a nepoužitý čistý biely izolačný/stavebný polystyrén

DREVO Z NÁBYTKU

Špecifikácia vyhovujúceho materiálu: drevo, drevotrieska, preglejka, palety, MDF a HDF dosky

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Špecifikácia vyhovujúceho materiálu: betón do 30cm, tehly, zemina, keramika, porcelán, kachličky, obkladačky, omietka

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Zásady separovania:

SUD – len motorové, prevodové, hydraulické oleje bez chladiacich a brzdových kvapalín

1.IBC nádoba – obaly s nebezpečným odpadom – Obalom sa rozumie vyprázdnený obal (sudy, plechovice, bandasky a iné), v ktorých boli farby, rozpúšťadlá, lieh

2.IBC nádoba – rozpúšťadlá (acetón, C6000 a pod.), prípadne aj kvapalné farby s rozpúšťadlom – nie vodou riediteľné

3.IBC nádoba – všetky farby, tuhé, tekuté, vodou riediteľné

Špecifikácia nebezpečného odpadu: pre všetky odpady platí, že majú byť v pôvodných obaloch – nie je prípustné skladovať nebezpečné odpady v obaloch od potravín a nápojov (PET fľaše, sklenené fľaše atď). Ak je odpad v bandaske, musí byť označený obsah priamo na bandaske alebo etikete.

Obaly s obsahom tekutých látok musia byť zaistené tak, aby pri ich preprave a manipulácii s nimi nedošlo k prevrhnutia a vyliatiu ich obsahu.

BRO (Biologicky rozložiteľný odpad)

KOV

ELEKTROODPAD

PNEUMATIKY

Odovzdávajú sa priamo do auto/pneuservisov. Tie majú povinnosť ich bezodplatne prevziať od obyvateľov.

 

Upozorňujeme obyvateľov, že odpad uložený mimo kontajnera nebude vyvezený.

 

 


Prílohy

Vytvorené: 17. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 10. 2021 10:19
Autor: Správca Webu