Obsah

Správy

KO

klientská zóna ESONA

Evidenciu a správu výsypov Komunálneho odpadu môžete sledovať po zaregistrovaní v klientskej zóne Esona. celý text

ostatné | 11. 5. 2022 | Autor: Správca Webu
statistika

Štatistika ŽP 6-01 za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce celý text

ostatné | 30. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
triedenie

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

za predchádzajúci kalendárny rok (2021) celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor: Správca Webu
smetna nadoba

Zmena nádob komunálneho odpadu na r. 2022

Vážení obyvatelia,
zmenu v počte zberných nádob, veľkosti nádob, či zmenu intervalu vývozu je možné meniť len raz ročne a to v období do 15.1. príslušného kalendárneho roka. celý text

ostatné | 27. 12. 2021 | Autor: Správca Webu

Harmonogram 2022

vývozu komunálneho a separovaného odpadu. celý text

ostatné | 3. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
kompostovanie

Dohoda o domácom kompostovaní

Vážení občania,
kompostovanie je v súčasnej dobe považované za spôsob triedenia odpadu.
Vzhľadom na to, že viacerí z Vás majú vlastné kompostoviská, je potrebné uzavretie „Dohody o domácom kompostovaní“. celý text

ostatné, náš tip | 1. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

V zmysle zákona § 4 ods. 6) zákona
„Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“ celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

ZMLUVNÉ ORGANIZÁCIE OPRÁVNENÉ NA ZBER ODPADOV V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Obec Kráľová pri Senci má zmluvný vzťah na zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov s nasledujúcimi oprávnenými organizáciami: celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu