Obsah

Správy

VK

Jesenné upratovanie

V termíne 12-16.10.2021 budú na Bio skládke pri Poľnohospodárskom družstve v Kráľovej pri Senci umiestnené veľkokapacitné kontajnery.
Utorok - Piatok 13:00-17:30 hod.
Sobotu - 9:00-15:00 hod.
V termíne 15-16.10.2021 bude v časti Bodov pristavený veľkokapacitný kontajner.

celý text

ostatné | 17. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
kompostovanie

Dohoda o domácom kompostovaní

Vážení občania,
kompostovanie je v súčasnej dobe považované za spôsob triedenia odpadu.
Vzhľadom na to, že viacerí z Vás majú vlastné kompostoviská, je potrebné uzavretie „Dohody o domácom kompostovaní“. celý text

ostatné, náš tip | 1. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2020

V zmysle zákona § 4 ods. 6) zákona
„Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“ celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

ZMLUVNÉ ORGANIZÁCIE OPRÁVNENÉ NA ZBER ODPADOV V OBCI KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Obec Kráľová pri Senci má zmluvný vzťah na zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov s nasledujúcimi oprávnenými organizáciami: celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Harmonogram

vývozu komunálneho a separovaného odpadu. celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca Webu