Navigácia

Obsah

Zápis do MŠ

Typ: ostatné
zápis Riaditeľstvo MŠ v Kráľovej pri Senci oznamuje rodičom, že dňa 13.5.2023 /t.j.sobota/od 9.00 do 13.00 sa uskutoční zápis detí do pred-primarneho zariadenia na školský rok 2023/2024.

Na zápis môžete prísť aj s dieťaťom a využiť možnosť nazrieť do priestorov MŠ a informovať sa ohľadom predškolského vzdelávania. Zároveň už môžete doniesť vytla-čenú, vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ. 

Podmienky prijatia:
Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné!!!Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca do vydania rozhodnutia predloží riaditeľ-ke potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného po-radenstva a prevencie. Dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
Ostatné podmienky prijímania :
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ a po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v obci Kráľová pri Senci a podľa dátumu narodenia dieťaťa. Deti sa prijímajú od 3 rokov.
Rozhodnutia o prijatí-neprijatí dieťaťa sa budú vydávať do 30.6.2023.
Riad.MŠ Veronika Tóthová

 


Príloha

Vytvorené: 17. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2023 9:36
Autor: Správca Webu