Navigácia

Obsah

Vyhlásenie starostu obce k letákom o "skládke"

Typ: ostatné
MBU Z pozície starostu pristupujem k zámeru vybudovať v našom katastri zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu odpadov (MBÚ) s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.

 V zhodnotení prípadných rizík plne dôverujem inštitúciám, ktoré zámer posudzujú, v súčasnej dobe práve z hľadiska jeho dopadov na životné prostredie. Ide o mimoriadne komplexnú a zložitú problematiku, ktorú jeden človek, ani skupinka laikov, nemôže obsiahnuť. Práve preto existuje celý rad na seba nadväzujúcich procesov, ktorých cieľom je vyhodnotiť súlad zámeru s legislatívnymi požiadavkami.

Prikladám stanoviská štátnych orgánov, ktoré mám aktuálne k dispozícii a podľa ktorých pre posúdenie niektorých rizík žiadajú dodatočné vysvetlenia a k niektorým sa vyjadrili, že nepredstavujú riziko. Investičný zámer sme predložili aj na nezávislé posúdenie odborníkom z neziskovej organizácie Priatelia zeme (http://www.priateliazeme.sk/spz/o-nas/kto-sme). Ich stanovisko prikladám a ako si prečítate, nijakým spôsobom nespochybňuje predmetný investičný zámer. Vyjadrujú sa v ňom k otázkam, ktoré najviac zaujímajú nás všetkých - riziko prípadného zápachu, znečistenia spodných vôd a pôdy, zahustenie dopravy.

Investičný zámer MBÚ sa začal riešiť na základe legislatívnej povinnosti obcí, ktorá má platiť od roku 2024 - povinnosť minimalizácie skládkovania komunálneho odpadu. Proces spracovania odpadu v zariadení MBÚ, podstatou ktorého je dotriedenie komunálneho odpadu v uzavretých halách a jeho následné spracovanie pre ďalšie energetické zhodnotenie, nemožno zamieňať so skládkovaním. V zahraničí ide o bežne používaný model.

V tejto súvislosti ma prekvapuje, že starostovia okolitých obcí nehľadajú riešenie, ako ďalej s odpadmi. V konečnom dôsledku poplatky za komunálny odpad znášajú obyvatelia a pokiaľ sa spracovanie odpadu nebude riešiť v dostupnej vzdialenosti od obce a spôsobom predpokladaným zákonom, očakávam, že náklady na spracovanie odpadu budú niekoľkonásobne vyššie.

Informácie uvádzané v letákoch distribuovaných p. Bartalovou sú nepravdivé, zavádzajúce, nezaložené na faktoch a odborných poznatkoch. Táto aktivita budí vo mne dojem, že ide o populistické, emočne podfarbené zneužívanie témy niektorými ľuďmi, ktorí sa cez boj proti čomukoľvek chcú dostať do politiky alebo zviditeľniť. Mojim cieľom je aj naďalej viesť konštruktívny dialóg, vecne a transparentne pristupovať k zisteniam v tejto veci a tieto ďalej komunikovať.

 

Dokument Vyhlásenie starostu obce vo formáte *.pdf TU (91.39 kB)

Stanovisko Priateľov Zeme – SPZ k zámeru (412.37 kB)

Stanoviská štátnych orgánov vo formáte *.pdf TU (1.92 MB)


Prílohy

Vytvorené: 29. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 29. 6. 2023 12:08
Autor: Správca Webu