Navigácia

Obsah

Veľkokapacitné kontajnery

Typ: ostatné
VK21 - 25.04.2021

- V termíne 21. - 24.04.2021 budú na Bio skládke pri Poľnohospodárskom družstve v Kráľovej pri Senci umiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Streda -  Piatok od 13:00 do 18:00 hod. 
Sobotu -  od 9:00 do 15:00 hod. 

Po naplnení kontajnera sa bude v zbere pokračovať po jeho výmene.

Pri vývoze odpadu Vás žiadame o dodržiavanie inštrukcií zamestnanca Obecného úradu.


- V  termíne 23. - 25.04.2021 bude v časti Bodov pristavený veľkokapacitný kontajner.

Upozorňujeme obyvateľov, že odpad uložený mimo kontajnera nebude vyvezený.

 

Inštrukcie k triedeniu k triedeniu odpadu do veľkokapacitnýchkontajnerov:

 • Objemný odpad - 
  odpad, ktorý sa nedá vyseparovať, t.j. matrace, gauč, kancelárske stoličky a pod.
   
 • Sklo -
  patrí sem: iba klasické tabuľové sklo alebo zaváraninové fľaše a pod.,
  nepatrí sem: autosklo, keramika, zrkadla alebo sklo obsahujúce drôty.
   
 • Tvrdený plast/objemný plast -
  patrí sem: - plastové stoličky, stoly, debničky, platové vedrá atď.
  nepatrí sem: - plastové vedrá, ktoré obsahovali farbu, tie sú považované za nebezpečný odpad).
   
 • Nebezpečný odpad
  •  oleje (nie jedlé, len motorové, prevodové, hydraulické) - bez chladiacich kvapalín a brzdových kvapalín.
  • obaly s nebezpečným odpadom - definícia obalov:        Obalom sa rozumie vyprázdnený obal (sudy, plechovice, bandasky a iné), v ktorých boli farby, rozpúšťadla, lieh,...
  •  rozpúšťadla (acetón, C6000 a pod), pripadne aj kvapalne farby s rozpúšťadlom - nie vodou riediteľné.
  • všetky farby, tuhé, tekuté, vodou riediteľné.

   Pre všetky odpady platí, že majú byť v pôvodných obaloch - nie je prípustné skladovať nebezpečné odpady v obaloch od potravín a nápojov (PET fľaše, sklenené fľaše, zaváraninové poháre a pod), ak je odpad v bandaske, musí byť označený obsah priamo na bandaske alebo etikete).
   Pre všetky odpady platí: - Obaly s obsahom tekutých látok musia byť zaistené tak, aby pri ich preprave a manipulácii s nimi nedošlo k  prevrhnutiu a vyliatiu ich obsahu.
    
 • Stavebný odpad 
   
 • BRO (Biologicky rozložiteľný odpad)
   
 • Kov
   
 • Elektroodpad
   
 • Pneumatiky – majú sa odovzdávať do auto/pneuservisov, kde ich majú povinnosť bezodplatne prevziať od obyvateľov.

 

 

 


Vytvorené: 23. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2021 09:15
Autor: Správca Webu