Navigácia

Obsah

Voľby do NR SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

 

Spôsob voľby:

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Viac informácii na https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 word

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 pdf

Oznámenie emailovej adresy pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený