Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a 

voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod.

Bližšie informácie k voľbám nájdete na www.minv.sk

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Volebný kódex

Určenie počtu poslancov a volebných obvodov na volebné obdobie 2022-2026

Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026

Oznámenie o počte obyvateľov