Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia krízového štábu Obce Kráľová pri Senci zo dňa 13.3.2020

 

 

Prítomní :        JUDr. Dušan Šebok, Michal Konečný RNDr, Juraj Deák, Stanislav Guldan,  ;                     Mgr. Ľubomír Tuchscher, Peter  Moravčík.

Neprítomný:

Zapisovateľ :   Peter Moravčík

 

Starosta obce JUDr. Dušan Šebok zvolal členov KŠ na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia  vírusom COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

 

·         Krízový štáb v obci Kráľová pri Senci odporúča občanom:

-          obmedzené stretávanie sa osôb a zúčastňovanie sa na hromadných stretnutiach občanov

-          prísne dodržiavanie hygienických zásad a to častejšie umývanie rúk dezinfekčnými      prostriedkami, dodržiavanie pitného režimu, dezinfekcia domácností, prípadne predmetov používaných v bežnom styku

-          prehlbovať prevenciu prostredníctvom užívania vitamínov a iných látok pre zvýšenie imunity organizmu

-          stránenie sa osôb podozrivých na príznaky respiračných chorôb ( kýchanie, kašeľ )

-          v prípade podozrivých príznakov na vírus ( vysoká teplota tela nad 38o C, kašeľ, dýchavičnosť ) je potrebné zostať doma, nechodiť do žiadnej ambulancie a verejných inštitúcií a kontaktovať telefonicky lekársku pohotovosť a telefonickú
infolinku 0917 222 682, alebo mail novykoronavirus@uvzsr.sk

-          sledovanie webových stránok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, kde sú uvedené podrobné informácie ohľadom preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy. www.uvzsr.sk
 

·         Krízový štáb v obci Kráľová pri Senci odporúča prevádzkam pohostinských zariadení a podnikateľským prevádzkam:

-          prijať  zvýšené hygienické opatrenia a zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu priestorov.
 

·         Krízový štáb v obci Kráľová pri Senci prerušuje :

-          prevádzku budov v správe obce - obecný klub, hasičská zbrojnica a knižnica.

-          Všetky obecné akcie do 31.5.2020  vrátane.

 

 

V Kráľovej pri Senci dňa 13.3.2020                                                   JUDr. Dušan Šebok.
                                                                                                            starosta obce
                                                                                                                       v.r.

 

 

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia krízového štábu Obce Kráľová pri Senci zo dňa 13.3.2020 vo formáte *.pdf k dispozícií TU.

Vyvesené: 13. 3. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť