Navigácia

Obsah

Späť

Výrub drevín

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
S2022/0399 7.9.2022 8.9.2022 5 dní Jana Križková, 900 50  Kráľová pri Senci 54
1 ks dreviny druhu čerešňa  /Prunus/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 134/10, k. ú. Krmeš
S2022/0400 7.9.2022 8.9.2022 5 dní Tomáš Benický, 900 50  Kráľová pri Senci 581
1 ks dreviny druhu smrek  /Picea/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 13/11, k. ú. Kráľová pri Senci
S2022/0356 3.8.2022 3.8.2022 5 dní Ján Hollý, 900 50  Kráľová pri Senci 31
1 ks dreviny druhu Céder  /Cedrus/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 554/3, k. ú. Krmeš
S2022/00299 15.6.2022 16.6.2022 5 dní Green land, s.r.o. Dubnická 6, 851 01  Bratislava
1 ks dreviny druhu orech /Juglans/, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 158/39 k.ú. Krmeš
S2022/00211 9.5.2022 10.5.2022 5 dní Pri mlyne 1, s.r.o. Pribylinská 2, 831 03  Bratislava
2 ks dreviny druhu javor mliečny /Acer platanoides/, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 308/53 k.ú. Kráľová pri Senci
S2022/00092 17.2.2022 23.2.2022 5 dní Marek Róka, 900 50  Kráľová pri Senci 743 1 ks dreviny druhu orech /Juglans/, rastúcej na pozemku registra „E“ KN parc. 1574/2 k.ú. Kráľová pri Senci
S2022/00088 16.2.2022 23.2.2022 5 dní Paul Burt, Kráľová pri Senci 356 1 ks dreviny druhu orech /Juglans/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 295 k.ú. Kráľová pri Senci
S2022/00089 16.2.2022 23.2.2022 5 dní Jozef Kašuba, 900 50  Kráľová pri Senci 454 3 ks dreviny druhu smrek  /Picea/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 303/2  k.ú. Kráľová pri Senci
S2022/00074 9.2.2022 11.2.2022 5 dní Jozef Gajer, Kráľová pri Senci 286 1 ks dreviny druhu smrek /Picea/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 465/5 k.ú. Kráľová pri Senci
S2022/00072 8.2.2022 11.2.2022 5 dní Mária Matyášová, 900 50  Kráľová pri Senci 505 4 ks dreviny druhu tuja  /Thuja/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 55/7  k.ú. Krmeš
S2022/00071 8.2.2022 11.2.2022 5 dní Vladimír Štiglic, 900 50  Kráľová pri Senci 236 výrub 3 ks dreviny druhu smrek  /Picea/, 2 ks dreviny druhu borovica /Pinus/ a 1 ks dreviny druhu jedľa /Abies/ rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 1354/42 a 1354/67 k.ú. Kráľová pri Senci 
S2022/00070 8.2.2022 11.2.2022 5 dní Vlastníci BaNP - Adam Minárik, 900 50  Kráľová pri Senci 765 výrub 1 ks dreviny druhu borovica  /Pinus/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 129/14, k. ú. Krmeš 
S2022/000763 8.2.2022 11.2.2022 5 dní Marcela Skokanová, Pečianska 27, 851 01  Bratislava 1 ks dreviny druhu smrek  /Picea/ a 1 ks dreviny druhu orech /Juglans/, rastúcich na pozemku registra „C“ KN na parc. č.277/1 a277/2 k.ú. Kráľová pri Senci.
S2022/00055 2.2.2022 14.2.2022 5 dní IIHC, s.r.o., Tomášikova 58, 080 01  Prešov 1 ks dreviny druhu smrek /Picea/ a 1 ks dreviny druhu breaza /Betula/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 107/3 k.ú. Krmeš
S2022/00048 26.1.2022 28.1.2022 5 dní Milan Bánoczky, 900 50  Kráľová pri Senci 508 1 ks dreviny druhu smrek  /Picea/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 27/1, k. ú. Krmeš  
S2022/00049 26.1.2022 28.1.2022 5 dní Martin Kubovčák, 900 50  Kráľová pri Senci 353 1 ks dreviny druhu pajaseň /Ailanthus/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 300/4, k. ú. Kráľová pri Senci
S2022/00036 19.1.2022 24.1.2022 5 dní Obec Kráľová pri Senci 326 900 50 Kráľová pri Senci 1ks smrek rastúci na parc. č. KN "C" 304/1 a 304/2 k.ú. Kráľová pri Senci
S2022/00007 3.1.2022 10.1.2022 5 dní Miroslav Langsfeld , bytom 900 50  Kráľová pri Senci 806 1 ks dreviny druhu Paulownia  /Paulownia/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 78/4, k. ú. Krmeš  
S2021/00612 22.12.2021 23.12.2021 5 dní Obec Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 73/37,  900 50  Hrubá Borša 3 ks dreviny druhu Pavlovnia /Pavlovnia/, 1 ks dreviny druhu topoľ /Populus/, 1 ks dreviny druhu jaseň /Fraxinus/, 1 ks dreviny druhu javor /Acer/, 1 ks dreviny druhu breza /Betula/ a 1 ks dreviny druhu borovica /Picea/ rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 33/1 a 32/4 k.ú. Hrubá Borša
S2021/00559 10.11.2021 26.11.2021 5 dní Ing. Michal Bošmanský požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech (Junglans) rastúcej na pozemkoch registra „C“ KN parc. 157/31  k. ú. Krmeš.
S2021/00563 10.11.2021 26.11.2021 5 dní Margita Keszoczeová požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrek (Picea) rastúcej na pozemkoch registra „C“ KN parc. 207/3  k. ú. Krmeš.
S2021/00501 6.10.2021 12.10.2021 5 dní Ernest Morár požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orech (Juglans) rastúcej na pozemkoch registra „C“ KN parc. 78/9  k. ú. Krmeš.
S2021/00466 17.9.2021 24.9.2021 5 dní Róbert Seják požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borobica (pinus nigra) rastúcej na pozemkoch registra „C“ KN parc. 1568/26  k. ú. Kráľová pri Senci.
S2021/00451 8.9.2021 24.9.2021 5 dní Emília Kočíšková požiadala o vydanie súhlasu na výrub 1 ks paulownia (paulownia) rastúcej na pozemkoch registra „C“ KN parc. 27/7  k. ú. Krmeš.
S2021/00404 9.8.2021 12.10.2021 5 dní Vladimír Vičík požiadal o vydanie súhlasu na výrub 2 ks topola čierneho (Populus nigra) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 122/1  k. ú. Krmeš.
S2021/00156 23.3.2021 23.3.2021 5 dní RNDr. Zuzana Reháková požiadala o vydanie súhlasu na výrub 1 ks slivka (Prunus) rastúcej na pozemkoch registra „C“ KN parc. 366/6  k. ú. Kráľová pri Senci. 2 ks drevín  borovica (Pinus) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 366/4, 366/5,  k. ú. Kráľová pri Senci.
S2021/00133 22.3.2021 22.3.2021 5 dní Oskar Podolský požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech,  (juglans) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 444/35, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2021/00122 12.3.2021 12.3.2021 5 dní  Elena Jurišová požiadala o vydanie súhlasu na orez 2 ks dreviny druhu orech,  (juglans) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 1354/4, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2021/00139 12.3.2021 12.3.2021 5 dní Vojtech Vaľko požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu lipa veľkolistá,  (tilia platyphyllos) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 1517/2, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2020/00540 16.11.2020 18.11.2020 5 dní Peter Vrábel požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa strieborná,  (Abies procera) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 5/34, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2020/00537 13.11.2020 18.11.2020 5 dní Mgr. Vladimír Takáč požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech,  (juglans) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 1497/1, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2020/00050 5.11.2020 5.11.2020 5 dní Miloš Kovár požiadal o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín  borovica (Pinus) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 13/25 k. ú. Kráľová pri Senci a 3 ks tuja (Thuja) na pozemku registra "C" KN parc. 6/1 k. ú. Kráľová pri Senci
S2020/00529 5.11.2020 5.11.2020 5 dní Monika Čaputová požiadala o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  Ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 562/4 k. ú. Krmeš
S2020/00501 21.10.2020 29.10.2020 5 dní Silvia Čepelová požiadala o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  smrek obyčajný (picea abies) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 18/16 k. ú. Kráľová pri Senci
S2020/00475 7.10.2020 9.10.2020 5 dní Ján Peťko požiadal o vydanie súhlasu na výrub 3ks drevín platan (platanus) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 58/4, k. ú. Krmeš.
S2020/00479 7.10.2020 9.10.2020 5 dní Nikoleta Zsigmond požiadala o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  tuja západná (thuja occidentalis) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 304/1 k. ú. Kráľová pri Senci.
S2020/00470 6.10.2020 9.10.2020 5 dní Jozef Gašpar požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny  borovica (Pinus) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 444/4 k. ú. Kráľová pri Senci.
S2020/00465 5.10.2020 9.10.2020 5 dní Dušan Šveda požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny pagaštan konský (aesculus hyppocastanum) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 54, k. ú. Krmeš.
S2020/00463 2.10.2020 9.10.2020 5 dní Martin Koiš požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech,  (juglans) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 307/2, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2020/00464 2.10.2020 9.10.2020 5 dní JUDr. Vladimír Usačev požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech,  (juglans), 1ks dreviny pagaštan konský (aesculus hyppocastanum)  rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 1494, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2020/00158 30.3.2020 31.3.2020 5 dní Roman Šuplata a Marta Šuplatová požiadali o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny druhu jedľa,  (Abies) rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 443/3, k. ú. Kráľová pri Senci.
S2019/00427 4.11.2019 4.11.2019 5 dní Ing. Jozef Laufer požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek ( Picea ), rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 24/3, k. ú. Kráľová pri Senci.
2019/00393 7.10.2019 7.10.2019 5 dní Zuzana Hajachová požiadala o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smrekovec (Larix), 1 ks pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima),1 ks orech (Juglans) a 1 ks moruša (Morus) rastúce na pozemku registra „C“ KN parc. 169/2, k. ú. Kráľová pri Senci.
2019/00368 23.9.2019 23.9.2019 5 dní Viera Gašparová požiadala o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín  borovica (Pinus) a 1 ks drevina Smrek (Picea) rastúcich na parcele registra "C" KN č. 166/1 k.ú. Kráľová pri Senci
2019/00154 18.6.2019 18.6.2019 5 dní Dagmar Staňková požiadala o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín  borovica (Pinus) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 304/4 k. ú. Kráľová pri Senci.
2019/00015 28.3.2019 29.3.2019 5 dní František Nemec a Helena Nemcová požiadali o vydanie súhlasu na výrub 74  ks drevín: orech kráľovský (Juglans regia)  3 ks,  topoľ čierny (Populus nigra) 20 ks, brest hrabolistý (Ulmus minor) 3 ks, javor poľný (Acer campestre) 20 ks, slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera) 2 ks, topoľ sivý (Populus x canescens) 19 ks, agát biely (Robinia pseudoacacia) 1 ks, vŕba krehká (Salix fragilis) 1 ks, jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) 5 ks na parc. reg. C KN  č. 17/9 a 308/23, katastrálne územie Kráľová pri Senci
2019/00098 18.3.2019 19.3.2019 5 dní Dagmar Staňková požiadala o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín  borovica (Pinus) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 304/4 k. ú. Kráľová pri Senci.
2019/00066 11.3.2019 12.3.2019 5 dní Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01  Kostolná pri Dunaji 59 požiadala o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín ( 7x Thuja, 3x Juglans, 1x Betula, 3x Fraximus) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 93 a 68/1, k. ú.Kostolná pri Dunaji, registra „E" parc. 69/1 k. ú.Kostolná pri Dunaji a registra „E" parc. 90, 136, k.ú. Malý Šúr.
2019/00065 7.3.2019 14.3.2019 5 dní Adriana Sedláriková požiadala o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín druh agát biely (Robinia pseodoacacia L. –  ) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 265/98 a č. 265/99, k. ú. Kráľová pri Senci
2019/00047 4.3.2019 6.3.2019 5 dní Mgr. Monika Vaľková  požiadala o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín ( Gleditsia triacanthos L. ) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 1516/1 a č. 303/2, k. ú. Kráľová pri Senci
2019/00033 20.2.2019 20.2.2019 5 dní Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01  Kostolná pri Dunaji 59 požiadala o vydanie súhlasu na výrub 12 ks drevín ( 3x Salix fragilis a 9 x Populus x canascens ) rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 453/23 a č. 453/7, k. ú. Malý Šúr.
2019/00012 25.1.2019 18.2.2019 5 dní Jozef Petro požiadal o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny druhu smrek obyčajný  /Picea abies/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 1354/32, k. ú. Kráľová pri Senci.
2019/00016 18.1.2019 15.2.2019 5 dní Miloš Paušek požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný  /Picea abies/, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 1354/71, k. ú. Kráľová pri Senci

Vyvesené: 12. 4. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť