Navigácia

Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie

Stavebník:          Západoslovenská distribučná, a.s.
Stavba:               Kráľová pri Senci, IBV Barokový most -časť "C" SO 04b -Káblové NN rozvody', SO 04a – Rekonštrukcia kioskovej trafostanice
Číslo:                  Výst. 316-22-Kr

 

Oznámenie verejnou  vyhláškou o začatí územného konania vo formáte *.pdf TU (514.98 kB).

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 20. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť