Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ:          Ing. arch. Martin Filipovič
Stavba:                   IBV Kráľovské záhrady
Číslo:                      Výst.452-20-Kr -21

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby *.pdf TU. (922.48 kB)

Vyvesené: 29. 4. 2022

Dátum zvesenia: 15. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť