Navigácia

Obsah

Späť

ROZHODNUTIE - verejná vyhláška OU-SC-OSZP/2022/000645/Ga

Navrhovateľ:          Pri Mlyne 1, s.r.o.,
Stavba:                   Kráľová pri Senci, Lokalita RD 9 verejný vodovod a prípojky na p.č. 308/16, 308/23, 308/45, 308/30, 308/31, 308/32, 308/33, 308/34, 308/35, 308/36, 308/37, 308/38 CKN, k.ú. Kráľová pri Senci
Číslo:                      OU-SC-OSZP-2022/000645-009

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby *.pdf TU.

Vyvesené: 12. 5. 2022

Dátum zvesenia: 28. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť