Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst.318-23-Kr

Protest prokurátora proti rozhodnutiu č. Výst.318-23-Kr zo dňa 03.01.2024. Upovedomenie o proteste prokurátora s výzvou o vyjadrenie k jeho obsahu

Vyvesené: 26. 6. 2024

Dátum zvesenia: 11. 7. 2024

Späť