Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania

Stavebník:          Západoslovenská distribučná, a.s.
Stavba:               Distribučné rozvody pre TI Bodov
Číslo:                  Výst.435-22-Kr

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania vo formáte *.pdf TU. (305.44 kB)

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť