Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania

Stavebník:          Slovak Telekom, a.s.
Stavba:               FTTH SC IBV KBV Kráľová prai Senci LZ
Číslo:                  Výst.171-22-Kr

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania vo formáte *.pdf TU. (292.57 kB)

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť