Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Stavebník:          Ing. Michal Bošmanský a Helena Bošmanská
Stavba:               rodinný dom a garáž
Číslo:                  Výst. 192 -22-Kr

 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania vo formáte *.pdf TU. (432.65 kB)

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť