Navigácia

Obsah

Späť

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník:          Západoslovenská distribučná, a.s.
Stavba:               IBV kráľovské záhrady Kráľová pri Senci SO 03-E.01 - VN prípojka
Číslo:                  Výst. 234-22-Kr

 

Oznámenie verejnou  vyhláškou o začatí územného konania vo formáte *.pdf TU.

Vyvesené: 23. 6. 2022

Dátum zvesenia: 9. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť