Navigácia

Obsah

Späť

Oprava chyby v písaní v písomnom vyhotovení oznámenia č. j. : Výst. 234-22-Kr zo dňa 22.06.2022

na stavbu :              IBV kráľovské záhrady Kráľová pri Senci
stavebný objekt :   SO 03-E.01 - VN prípojka
stavebník:               Západoslovenská distribučná, a.s.

Dokumentácia "Oprava chyby v písaní v písomnom vyhotovení oznámenia č. j. : Výst. 234-22-Kr zo dňa 22.06.2022" je k dispozícií vo formáte *.pdf TU. (291.17 kB)

 

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť