Navigácia

Obsah

Späť

Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Obec Kráľová pri Senci, oznamuje verejnosti, že Zámer činnosti „Športovo-rekreačný areál“ podlieha zisťovaciemu konaniu.Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo formáte*.pdf TU.

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť