Kráľová pri Senci - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Stavebník:    Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci
Stavba:         zmena pripojenia TS 0034-011 -prekládka VN vedenia
Číslo:            Výst. 372-21-Kr


Oznámenie verejnou  vyhláškou o začatí stavebného konania vo formáte *.pdf TU (362.25 kB)

Dátum zvesenia: 5. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu