Kráľová pri Senci - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Stavebník:    AGROMAČAJ a.s. 
Stavba:         Kiosková Trafostanica 1000 kVA -Kráľová pri Senci (SO 01 -22 kV VN prípojka, SO 02 -Kiosková trafostanica 1000 kVA)

Číslo:             Výst.373-21-Kr


Oznámenie verejnou  vyhláškou o začatí stavebného konania vo formáte *.pdf TU (474.56 kB)

Dátum zvesenia: 5. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu