Kráľová pri Senci - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v lehote od 29.11.2021 do 29.12.2021 na adresu Obecného úradu v Kráľovej pri Senci v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).
Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

 

Oznam pre verejnosť (299.42 kB)

Správa (1.09 MB)

Dátum zvesenia: 29. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu