Kráľová pri Senci - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

r. 2022

8/2022 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby

VZN č. 8-2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498,7 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 15. 12. 2022

7/2022 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

VZN č.7-2022 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov scvhálené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,36 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 15. 12. 2022

6/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ

VZN č.6-2022 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ ŠKD a ŠJ schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,31 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 15. 12. 2022

5/2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obec Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 5/2021

VZN č 52022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obec Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 52021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,8 MB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 15. 12. 2022

4/2022 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 4/2021

VZN č 42022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obec Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 42021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,7 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 15. 12. 2022

3/2022 VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kráľová pri Senci

VZN č. 3-2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad 32022 schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,72 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 15. 12. 2022

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách č. 1/2022

Dodatok č. 1 k VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ ŠKD a ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,95 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 19. 9. 2022

2/2022 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

2_2022 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 601,1 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 14. 9. 2022

1/2022 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách

VZN č. 1-2022 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ ŠKD a ŠJ od 01092022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,3 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 20. 6. 2022

r. 2021

Príloha č.4 VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Regulačná schéma

Priloha 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 9. 9. 2021

Príloha č.3b VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Záväzná časť a verejnoprospešné stavby

Priloha 3b.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,35 MB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 9. 9. 2021

Príloha č.3a VZN 3/2021 - Komplexný urbanisktický návrh - Záväzná časť a verejnoprospešné stavby

Priloha 3a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 9. 9. 2021

Príloha č.2 VZN 3/2021 - Komplexný urbanistický návrh

Priloha 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 9. 9. 2021

Príloha č.1 VZN 3/2021 - Záväzná texotová časť

Priloha 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 933,02 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 9. 9. 2021

3/2021 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020

VZN územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 32020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498,41 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 9. 9. 2021

1/2021 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kráľová pri Senci

VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce 1 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 26. 7. 2021

Dodatok č. 1 k VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci

VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 62020 - dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,08 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 23. 4. 2021

r. 2020

6/2020 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci

VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva č. 62020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,83 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 17. 12. 2020

5/2020 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti, dani za psa, daň za ubytovanie, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov na území obce Kráľová pri Senci

VZN o dmiestnej dani z nehnuteľnosti, dani za psa, daň za ubytovanie, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov 52020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,07 kB
Stiahnuté: 327×
Vložené: 17. 12. 2020

4/2020 VZN o miestnom poplatku za rozvoj v obci Kráľová pri Senci

VZN o miestnom poplatku za rozvoj č. 42020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 471,4 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 17. 12. 2020
Zobrazené 1-20 z 45