Navigácia

Obsah

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum
a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.
 Referendum sa koná od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Bližšie informácie k referendu nájdete na www.minv.sk/?referendum

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende 

Informácie pre voliča o spôsobe voľby najdete na www.minv.sk/?r23-info

Informácie pre voliča - voľba poštou nájdete tu https://www.minv.sk/?r23-info1

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR

Informácia pre voliča

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej komisie

Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie emailovej adresy pre zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Špeciálny spôsob hlasovania - oznam

Výsledky referenda konaného dňa 21.01.2023 za obec Kráľová pri Senci

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre referendum v roku 2023
Emailová adresa : ekonom@kralovaprisenci.sk