Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

2021/03/009

6 000,00 EUR šesťtisíc

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

2021/03/008

5 000,00 EUR päťtisíc

DHZ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

2021/03/007

1 600,00 EUR jedentisícšsťsto

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

0,00 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

15.03.2021

Zmluva o výpožičke

2021/03/015

Neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

09.03.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2021/03/005

Neuvedené

Jakubec Peter

Obec Kráľová pri Senci

09.03.2021

Nájomná zmluva

2021/03/004

1,00 EUR jeden

Jakubec Peter

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2021

Kúpna zmluva

2021/03/003

1,00 EUR jeden

LIGNUS REAL, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2021

Kúpna zmluva

2021/03/002

2,00 EUR dva

LIGNUS, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2021

Kúpna zmluva

2021/03/001

1,00 EUR jeden

LIGNUS, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

24.02.2021

Kúpna zmluva

2021/02/009

3 450,00 EUR tritisícštyristopäťdesiat

František Strihovský, 241, 92524 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

24.02.2021

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.

2021/02/008

1 380,00 EUR jedentisíctristoosemdesiat

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Kráľová pri Senci

16.02.2021

Zmluva o nájme služobného bytu

2021/02/007

150,00 EUR jednostopäťdesiat

Gabriela Gazdíková

Obec Kráľová pri Senci

10.02.2021

Mandátna Zmluva

2021/02/006

Neuvedené

Mgr. Martin Lobotka, Galbavého 1860/1, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbr

Obec Kráľová pri Senci

10.02.2021

Mandátna Zmluva

2021/02/005

Neuvedené

Mgr. Martin Lobotka, Galbavého 1860/1, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbr

Obec Kráľová pri Senci

09.02.2021

Nájomná zmluva

2021/02/004

300,00 EUR

Alza.sk s. r. o., Sliačska 1D, 83102 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Kráľová pri Senci

09.02.2021

Zmluva o nájme služobného bytu

2021/02/003

100,00 EUR jednosto

Viktória Kulinová

Obec Kráľová pri Senci

09.02.2021

Mandátna Zmluva

2021/02/002

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto

ABNKA, s. r. o., Moyzesova 17/27, 90028 Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

04.02.2021

Dodatok č.6

2021/02/001

Neuvedené

AVE Bratislava s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.02.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-62-002/2020

2021/03/006

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

21.01.2021

Zmluva o dielo

2021/01/005

Neuvedené

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 94201 Šurany

Obec Kráľová pri Senci

11.01.2021

Zmluva o dielo č.56/2020

2021/01/004

1 440,00 EUR tisícštyristoštyridsať

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

07.01.2021

Delimitačný protokol č.1/2020

2021/01/003

Neuvedené

Základná škola Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

04.01.2021

Kúpna zmluva

2021/01/002

7 900,00 EUR sedemtisícdeväťsto

Ľubica Šrámková

Obec Kráľová pri Senci

04.01.2021

Dohoda o ukončení zmluvy

2021/01/001

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: