Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/007

33 322,62 EUR

MY DVA Slovakia, s.r.o.

obec

25.05.2023

Dohoda o úhrade ceny zemného plynu

2023/05/006

16 066,81 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

25.05.2023

Dodatok č. 1

2023/05/005

314,00 EUR

Mgr. Eva Okenwa

obec

18.05.2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

2023/05/004

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

obec

15.05.2023

Zmluva o dielo na stavebné práce

2023/05/003

56 123,84 EUR

I.N.V.E.S.T. a.s.

obec

15.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/002

5 361,60 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

05.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/001

3 000,00 EUR

Patrik Gonda Lucia Blahová

obec

27.04.2023

ZMLUVA č. 323 0037

2023/04/007

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

obec

24.04.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/006

1 500,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/005

1 600,00 EUR

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/004

5 000,00 EUR

DHZ Kráľová pri Seni

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/003

6 000,00 EUR

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

obec

18.04.2023

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU Č. ZOP 14/1010/2015 BVS

2023/04/002

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

17.04.2023

Zmluva

2023/04/001

40,00 EUR

Lindström, s.r.o.

obec

17.02.2023

Nájomná zmluva

2023/02/007

500,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

obec

15.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/006

1,00 EUR

Libor Hrbík, rodený Hrbík

Obec Kráľová pri Senci

09.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/005

103,00 EUR

Ing. Tomáš Kuzár, rod. Kuzár

Obec Kráľová pri Senci

08.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/003

66,00 EUR

Ing. Milan Takáč, rod. Takáč, Milada Takáčová rod. Bačová

Obec Kráľová pri Senci

07.02.2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-047/2023/SOIROPPO3-302071BPX6

2023/02/004

71 933,97 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

07.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/002

52,00 EUR

Ing. Gabriel Gábriš a Ing. Alena Gábrišová rod. Hovorková

Obec Kráľová pri Senci

03.02.2023

Zmluva o zriadení združenia obcí

2023/02/001

Neuvedené

Mesto Senec, Obec Nová Dedinka, Obe Tureň, obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2023

Kúpna zmluva

2023/01/005

84,00 EUR

Juraj Gbelský

Obec Kráľová pri Senci

25.01.2023

Zmluva o vývoze a zneškodnení/zhodnotení odpadu

2023/01/004

Neuvedené

Verejno-prospešný podnik Senec a.s.

Obec Kráľová pri Senci

19.01.2023

Zmluva o grantovom účte

2023/01/003

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

12.01.2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

2023/01/002

2 559,18 EUR dvetisícpäťstopäťdesiatdeväť 18/100

Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamacska cesta 3, 841004 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: