Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2020

Zmluva o dielo č.30/2020

2020/09/003

2 040,00 EUR dvetisícštyridsať

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

16.09.2020

Nájomná zmluva

2020/09/002

1,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.09.2020

Nájomná zmluva

2020/09/001

500,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

31.08.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

2020/08/002

Neuvedené

MAJAX, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

17.08.2020

Zmluva o poskytovanie služieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva č. Z011-20

2020/08/001

Neuvedené

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 01003 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

24.07.2020

Zmluva o nájme služobného bytu

2020/07/017

20,00 EUR dvadsať

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

23.07.2020

Zámenná zmluva

2020/07/016

Neuvedené

Ing. Marek Sopko

Obec Kráľová pri Senci

23.07.2020

Zmluva o kúpe cenných papierov

2020/07/015

962 880,00 EUR deväťstošesťdesiatdvaosemstoosemdesiat

K-Termál, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

20.07.2020

Kúpna zmluva

2020/07/018

131,15 EUR stotridsaťjeden 15/100

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o úvere č. 70/002/20

2020/07/014

700 000,00 EUR sedemstotisíc

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

2020/07/013

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/07/012

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/07/011

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/07/010

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o bežnom účte

2020/07/009

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o grantovom účte

2020/07/008

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o grantovom účte

2020/07/007

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o grantovom účte

2020/07/006

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2020

Zmluva o grantovom účte

2020/07/005

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2020

Kúpna zmluva

2020/07/004

1,00 EUR jeden

Juraj Mačaj

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2020

Kúpna zmluva

2020/07/003

1,00 EUR jeden

Valent Juraj

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2020

Zmluva o dielo č.26-03/2020

2020/07/002

350,00 EUR tristopäťdesiat

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

01.07.2020

Zámenná zmluva

2020/07/001

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

29.06.2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce

2020/06/004

Neuvedené

ROSASPOL, s.r.o., Vajanského 1772/3, 95501 Topoľčany

Obec Kráľová pri Senci

29.06.2020

Zmluva o dielo č.27/2020

2020/06/003

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: