Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2018

Servisná zmluva č. SZ 2018 25. / TT. / LL.

2018/09/004

Neuvedené

AGROSERVIS spol. s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

11.09.2018

Dodatok k nájomnej zmluve č. 293-700-2013

2018/09/003

100,00 EUR jednosto

SLOVENSKÝ HYDROMETEOEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Obec Kráľová pri Senci

10.09.2018

Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 6.6.2018

2018/09/002

Neuvedené

Ing. Marek Sopko

Obec Kráľová pri Senci

06.09.2018

Mandátna zmluva 06/2018

2018/09/001

1 200,00 EUR tisícdvesto

NYX s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/09/005

10,00 EUR desať

Irena Gábrišová

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2015/09/006

20,00 EUR dvadsať

Gratex, p. Polek

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/09/007

10,00 EUR desať

Ivan Gräczer

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/09/008

10,00 EUR desať

Miroslav Gatiaľ

Obec Kráľová pri Senci

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/09/009

2,70 EUR dve 70/100

Iveta Chovančíková

Obec Kráľová pri Senci

30.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode

2018/08/008

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

28.08.2018

ZMLUVA č. 128143 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

2018/08/009

53 581,00 EUR päťdesiattritisícpäťstoosemdesiatjeden

Enviromentálny fond

Obec Kráľová pri Senci

27.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode - dodatok

2018/08/007

Neuvedené

Obec Hrubá Borša

Obec Kráľová pri Senci

27.08.2018

Dohoda o spoločnom školskom obvode - dodatok

2018/08/006

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

21.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP

2018/08/005

Neuvedené

Ján Šlachtič

Obec Kráľová pri Senci

13.08.2018

Zmluva o dielo č. 97/2018

2018/08/010

1 000,00 EUR Tisíc

VF Project&Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šala - Veea

Obec Kráľová pri Senci

09.08.2018

Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Kráľovská slávnosť"

2018/08/003

7 500,00 EUR sedemtisícpäťsto

Region Senec

Obec Kráľová pri Senci

03.08.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy OPKZP_PO1_SC111_2017_23 40

2018/08/001

Neuvedené

Obec Kráľová pri Senci

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

01.08.2018

Zmluva o dielo č.3/2018

2018/08/004

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2018

Zmluva č. PZ002000265265_001 o prpiopjení vodovodnej prípojky_montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

2018/08/002

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/07/005

18 000,00 EUR osemnásťtisíc

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2018/07/004

134 470,43 EUR stotridsaťtisícštyristosedemdesiat 43/100

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Obec Kráľová pri Senci

20.07.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve Z201818741_Z

2018/07/003

26 136,00 EUR

AGRARTREND spol. s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.07.2018

Zmluva o inzercii

2018//07/002

60,00 EUR šesťdesiat

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

09.07.2018

Kúpna zmluva

2018/07/001

395,00 EUR tristodeväťdesiatpäť

Hudák Juraj, Ing., Alena Hudáková

Obec Kráľová pri Senci

18.06.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001813-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/06/010

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Slovenská republika

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: