Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/001

3 000,00 EUR

Patrik Gonda Lucia Blahová

obec

27.04.2023

ZMLUVA č. 323 0037

2023/04/007

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

obec

24.04.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/006

1 500,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/005

1 600,00 EUR

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/004

5 000,00 EUR

DHZ Kráľová pri Seni

obec

19.04.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023

2023/04/003

6 000,00 EUR

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

obec

18.04.2023

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU Č. ZOP 14/1010/2015 BVS

2023/04/002

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

obec

17.04.2023

Zmluva

2023/04/001

40,00 EUR

Lindström, s.r.o.

obec

12.04.2023

Nájomná zmluva

2023/02/007

500,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

obec

15.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/006

1,00 EUR

Libor Hrbík, rodený Hrbík

Obec Kráľová pri Senci

09.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/005

103,00 EUR

Ing. Tomáš Kuzár, rod. Kuzár

Obec Kráľová pri Senci

08.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/003

66,00 EUR

Ing. Milan Takáč, rod. Takáč, Milada Takáčová rod. Bačová

Obec Kráľová pri Senci

07.02.2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-047/2023/SOIROPPO3-302071BPX6

2023/02/004

71 933,97 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

07.02.2023

Kúpna zmluva

2023/02/002

52,00 EUR

Ing. Gabriel Gábriš a Ing. Alena Gábrišová rod. Hovorková

Obec Kráľová pri Senci

03.02.2023

Zmluva o zriadení združenia obcí

2023/02/001

Neuvedené

Mesto Senec, Obec Nová Dedinka, Obe Tureň, obec Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2023

Kúpna zmluva

2023/01/005

84,00 EUR

Juraj Gbelský

Obec Kráľová pri Senci

25.01.2023

Zmluva o vývoze a zneškodnení/zhodnotení odpadu

2023/01/004

Neuvedené

Verejno-prospešný podnik Senec a.s.

Obec Kráľová pri Senci

19.01.2023

Zmluva o grantovom účte

2023/01/003

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

12.01.2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

2023/01/002

2 559,18 EUR dvetisícpäťstopäťdesiatdeväť 18/100

Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamacska cesta 3, 841004 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

12.01.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

2023/01/001

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Mgr. Ing. Katarína Šašková

Obec Kráľová pri Senci

28.12.2022

ZMLUVA o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby.

2022/12/002

Neuvedené

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Kráľová pri Senci

21.12.2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. 2018104SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby

2022/12/001

Neuvedené

Defense Pro, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

29.11.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022/11/007

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

25.11.2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčnej zmluve č. Z011-20

2022/11/006

Neuvedené

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 01003 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

16.11.2022

Zmluva o dielo

2022/11/005

3 600,00 EUR tritisícšsťsto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: