Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2022

Zmluva o dielo č. 30/2022

2022/09/005

2 160,00 EUR dvetisícstošsťdesiat

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2022

Dodatok č.1 k zmluve o dielo.

2022/09/004

2 283 850,15 EUR dvamiliónydvestoosemdesiattritisícosemstopäťdesiat 15/100

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Kráľová pri Senci

12.09.2022

poistná zmluva

2022/09/003

204,24 EUR dvestoštyri 24/100

Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamacska cesta 3, 841004 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

09.09.2022

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

2022/09/002

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Kráľová pri Senci

07.09.2022

Darovacia zmluva

2022/09/001

6 000,00 EUR šesťtisíc

Dedovizeň

Obec Kráľová pri Senci

31.08.2022

Zmluva o prenájme

2022/08/005

220,00 EUR dvestodvadsať

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

19.08.2022

Dodatok č. 1

2022/08/004

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

19.08.2022

Dodatok č. 1

2022/08/003

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

03.08.2022

Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner

2022/08/002

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Kráľová pri Senci

03.08.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9410200473

2022/08/001

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Kráľová pri Senci

27.07.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta zariadenia žiadaťeľa do distribučnej sústavy

2022/07/006

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

27.07.2022

Dodatok č. 1

2022/07/005

511,00 EUR päťstojedenásť

VITACARE s.r.o., Kalinčiakova 45, 90301 Senec

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2022

Zmluva o dielo na stavebné práce

2022/07/004

50 555,62 EUR päťdesiattisícpäťstopäťdesiatpäť 62/100

ABEJA s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

21.07.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

2022/07/003

Neuvedené

Ministerstvo Životného prostredia SR

Obec Kráľová pri Senci

14.07.2022

Príkazná zmluva

2022/07/002

Neuvedené

Obec Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

12.07.2022

Dodatok č.1

2022/07/001

220,00 EUR dvestodvadsať

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

28.06.2022

Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-134-041/2022

2022/06/008

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

23.06.2022

Zámenná zmluva

2022/06/007

Neuvedené

Róbert Deák, Katarína Deáková rod. Vrbovská

Obec Kráľová pri Senci

22.06.2022

Zmluva o umeleckom výkone

2022/06/006

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Vlastimil Baran - Potax

Obec Kráľová pri Senci

22.06.2022

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok

2022/06/005

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

22.06.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2022/06/004

608,88 EUR šesťstoosem 88/100

ALŽBETIN DOM, o.z.

Obec Kráľová pri Senci

07.06.2022

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

2022/06/003

5 000,00 EUR päťtisíc

GALGAN MUSIC s. r. o., Drieňová 76/19, 82103 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Kráľová pri Senci

03.06.2022

Zmluva o dielo

2022/06/002

18 000 000,00 EUR osemnásťmiliónov

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.; PORR s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.06.2022

Zmluva na externé riadenie projektu č. 27/2022

2022/06/001

16 800,00 EUR šesťnásťtisícosemsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

31.05.2022

Zmluva o dielo č. 26/2022

2022/05/004

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Kráľová pri Senci

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: