Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/06/008

89 910,00 EUR osemdesiatdeväťtisícdeväťstodesať

Ministerstvo Životného prostredia SR

Obec Kráľová pri Senci

18.06.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001813-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/06/010

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

14.06.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018/06/007

45,00 EUR štyridsaťpäť

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Kráľová pri Senci

13.06.2018

Zmluva o prenájme

2018/06/006

100,00 EUR jednosto

Václav Lánik - LANKSOM

Obec Kráľová pri Senci

13.06.2018

Zmluvné strany

2018/06/005

Neuvedené

IPP Consulting, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.06.2018

Zmluva o spracovaní osobých údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

2018/06/004

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

08.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

2018/06/003

1 416,00 EUR tisícstyristošetnásť

MAPA Slovakia Digital s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

08.06.2018

Zmluva o prenájme

2018/06/002

50,00 EUR päťdesiat

Ján Valášek

Obec Kráľová pri Senci

06.06.2018

Zmluva o dielo č. 2/2018

2018/06/011

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Kráľová pri Senci

06.06.2018

Zámenná zmluva - Ing. Marek Sopko

2018/06/001

Neuvedené

Ing. Marek Sopko

Obec Kráľová pri Senci

25.05.2018

Zmluva o ochrane osobných údajov

2018/05/004

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Kráľová pri Senci

21.05.2018

Kúpna zmluva

2018/05/003

5 275,20 EUR päťtisícdvestosedemdesiatpäť 20/100

Martin Kubovčák - S.O.M.M., 353, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

21.05.2018

Zmluva o Dielo

2018/05/002

24 991,40 EUR dvadsaťštyritisícdeväťstodeväťdesiatjeden 40/100

Ing.Ivan Petrik - LEVANDULA, 774, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.05.2018

Zmluva o dielo

2018/05/001

32 280,00 EUR Tridsaťdvatisícdvestoosemdesiat

KUBING s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

25.04.2018

Zmluva o umeleckom výkone

2018/04/005

500,00 EUR päťsto

Ľudovít Danis

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2018

Zmluva o dielo č. 65/2018

2018/04/004

500,00 EUR päťsto

VF Project&Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šala - Veea

Obec Kráľová pri Senci

11.04.2018

Zámenná zmluva

2018/04/003

Neuvedené

NIKFIN s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

09.04.2018

Zmluva o prenájme

2018/04/002

100,00 EUR jednosto

Lunapark, Pavel Gajerský

Obec Kráľová pri Senci

03.04.2018

Zmluva o inzercii

2018/04/001

96,00 EUR deväťdesiatšesť

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2018/03/004

1 400,00 EUR jedentisícštyristo

Obec Kráľová pri Senci

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

14.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017

2018/03/003

1 000,00 EUR jedentisíc

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: