Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.10.2019

Servisní smlouva

2019/10/006

200,00 EUR dvesto

JD ROZHLASY, 968, 756 57 Horní Bečva

Obec Kráľová pri Senci

10.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/10/003

2 000,00 EUR dvetisíc

Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

10.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/10/002

2 250,00 EUR dvetisícdvestopäťdesiat

Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

03.10.2019

Zmluva č. 140446 08U02

2019/10/004

90 000,00 EUR deväťdesiattisíc

Enviromentálny fond

Obec Kráľová pri Senci

03.10.2019

kúpna zmluva

2019/10/001

9 372,41 EUR deväťtisíctristosedemdesiatdva 41/100

KNIHOMOL, s. r. o., Lotyšská 24, 82106 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

30.09.2019

Zmluva o vykonávaní pohrebných služieb

2019/09/003

Neuvedené

Radovan Odnechta

Obec Kráľová pri Senci

26.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2019/09/002

3 489,00 EUR tritisícštyristoosemdesiatdeväť

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

10.09.2019

Zmluva o dielo na stavebné práce

2019/09/001

98 292,90 EUR deväťdesiatosemtisícdvestodeväťdesiatdva 90/100

Miroslav Súkennik

Obec Kráľová pri Senci

22.08.2019

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dcom

2019/08/002

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Kráľová pri Senci

15.08.2019

Zmluva o dielo č.21.

2019/08/004

1 200,00 EUR tisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

05.08.2019

Vzájomná dohoda o ukončení zmluvy o pripojení k informačnému systému DCOM a buúcej spolupráci

2019/08/003

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Kráľová pri Senci

23.07.2019

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) - WiFi4EU

2019/08/001

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

INEA

Obec Kráľová pri Senci

17.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

2019/07/003

5 000,00 EUR päťtisíc

DHZ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

10.07.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

2019/07/002

Neuvedené

innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

10.07.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/07/001

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

18.06.2019

Zmluva o sponzoringu

2019/06/003

500,00 EUR päťsto

AGROMAČAJ a.s.

Obec Kráľová pri Senci

18.06.2019

Zmluva o nájme priestorov

2019/06/002

100,00 EUR jednosto

Žigová Ľudmila

Obec Kráľová pri Senci

06.06.2019

Zmluva o dielo na stavebné práce

2019/06/001

27 226,37 EUR dvadsaťsedemtisícdvestodvadsaťšesť 37/100

BAUPAK, s. r. o., Hlavná 241/34, 90041 Rovinka

Obec Kráľová pri Senci

13.05.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP

2019/05/003

74 025,90 EUR sedemdesiatštyritisícdvadsaťpäť 90/100

Ministerstvo Životného prostredia SR

Obec Kráľová pri Senci

09.05.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/05/004

2 000,00 EUR dvetisíc

Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

09.05.2019

Zmluva o dielo č. 06/2019

2019/05/002

800,00 EUR osemsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

03.05.2019

Zmluva o dielo

2019/05/001

20 280,00 EUR dvadsaťtisícdvestoosemdesiat

ARCH levels, s.r.o., 944, 90050 Kráľova pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

26.04.2019

Zmluva o sprostredkovaní

2019/04/008

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

KOTEX, spol. s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2019

Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území obce

2019/04/007

Neuvedené

Verejno-prospešný podnik Senec a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2019

Zmluva o dielo č. 25/2019

2019/04/006

Neuvedené

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: