Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.05.2020

Zmluva o nájme služobného bytu

2020/05/011

203,00 EUR dvestotri

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508179

2020/05/010

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508176

2020/05/009

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508195

2020/05/008

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508196

2020/05/007

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508197

2020/05/006

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508178

2020/05/005

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508178

2020/05/004

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409508194

2020/05/003

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Kúpna zmluva

2020/05/002

3 270,00 EUR tritisícsvestosedemdesiat

MUDr. Lucian Šuplata

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2020

Zámenná zmluva

2020/05/001

Neuvedené

MUDr. Lucian Šuplata

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/015

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/014

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/013

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/012

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/011

16,78 EUR šestnásť 78/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.15/5/2020

2020/04/010

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.14/5/2020

2020/04/009

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.13/5/2020

2020/04/008

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.12/5/2020

2020/04/007

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.11/5/2020

2020/04/006

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.2/5/2020

2020/04/005

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

20.04.2020

Zmluva o výkone správy č.1/5/2020

2020/04/004

Neuvedené

Ing. Ľudovít Bajči - L Byty

Obec Kráľová pri Senci

06.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/003

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

06.04.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2020/04/002

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: