Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135

2023/09/007

0,00 EUR

Juhászová Jana

obec

20.09.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 492

2023/09/006

0,00 EUR

Šmáliková Zuzana

obec

19.09.2023

Zmluva o dielo č. 54/2023

2023/09/005

2 160,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

obec

11.09.2023

Darovacia zmluva

2023/09/004

9 968,40 EUR

Dedovizeň

obec

11.09.2023

Darovacia zmluva

2023/09/003

6 000,00 EUR

Dedovizeň

obec

04.09.2023

Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 16.9.2020 č. 2020/09/001

2023/09/002

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

obec

04.09.2023

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2023/09/001

1,20 EUR

DEVICE s.r.o.

obec

31.08.2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_262 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2023/08/010

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

obec

24.08.2023

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

2023/08/009

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

obec

23.08.2023

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

2023/08/008

1 653 032,28 EUR

LZ-STAV s. r. o.

obec

22.08.2023

Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2023/08/007

99,54 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

17.08.2023

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

2023/08/005

0,00 EUR

Mgr. Erik Višňovský

obec

17.08.2023

Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/000906-032

2023/08/006

0,00 EUR

Slovenská republika

obec

11.08.2023

Zmluva o dielo č. 35/2023

2023/08/004

2 160,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

obec

11.08.2023

Zmluva o dielo č. 26-1/2023

2023/08/003

3 600,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

obec

07.08.2023

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2023/08/002

4 000,00 EUR

HELENSON s.r.o.

obec

03.08.2023

Zmluva o dielo

2023/08/001

19 889,35 EUR

NETLAB IT, spol. s r. o.

obec

26.07.2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

2023/07/001

114 400,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovens

obec

16.06.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2023/06/001

720,00 EUR

Služby pre seniorov, n.o.

obec

31.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/007

33 322,62 EUR

MY DVA Slovakia, s.r.o.

obec

25.05.2023

Dohoda o úhrade ceny zemného plynu

2023/05/006

16 066,81 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

25.05.2023

Dodatok č. 1

2023/05/005

314,00 EUR

Mgr. Eva Okenwa

obec

18.05.2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

2023/05/004

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

obec

15.05.2023

Zmluva o dielo na stavebné práce

2023/05/003

56 123,84 EUR

I.N.V.E.S.T. a.s.

obec

15.05.2023

Kúpna zmluva

2023/05/002

5 361,60 EUR

O.K. pc servis, s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: