Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.09.2021

Kúpna zmluva

2021/09/006

11,00 EUR jedenásť

Andrea Koišová, rod. Koišová

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2021

Zmluva o dielo č. 43/2021

2021/09/005

2 400,00 EUR dvetisícštyristo

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2021

Kúpna zmluva

2021/09/004

13,00 EUR trinásť

Pavol Vyletel

Obec Kráľová pri Senci

17.09.2021

Nájomná zmluva

2021/09/003

100,00 EUR jednosto

BEST LAND, s.r.o., Kráľová pri Senci 743, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

16.09.2021

Kúpna zmluva

2021/09/002

13,00 EUR trinásť

Ing. Pavol Blanárik a Janka Blanáriková, rod. Vašicová

Obec Kráľová pri Senci

07.09.2021

Zmluva o dielo č. 27/2021

2021/09/001

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

04.09.2021

Nájomná zmluva

2021/08/007

203,00 EUR

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

19.08.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

2021/08/006

Neuvedené

AGROMAČAJ a.s.

Obec Kráľová pri Senci

18.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

2021/08/005

2 000,00 EUR dvetisíc

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

18.08.2021

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu

2021/08/004

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

18.08.2021

Dodatok k zmluve

2021/08/003

400,00 EUR štyristo

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Kráľová pri Senci

12.08.2021

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

2021/08/002

Neuvedené

Obec Bernolákovo

Obec Kráľová pri Senci

06.08.2021

Zmluva o dielo

2021/08/001

3 276,00 EUR tritisícdvestosedemdesiatšesť

AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

21.07.2021

Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č. 293-700-2013

2021/07/003

Neuvedené

SLOVENSKÝ HYDROMETEOEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Obec Kráľová pri Senci

16.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2021/07/002

100,00 EUR

Občianske združenie Deti v športe

Obec Kráľová pri Senci

13.07.2021

Mandátna zmluva

2021/07/001

3 600,00 EUR

ABNKA, s. r. o., Moyzesova 17/27, 90028 Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

08.07.2021

Kúpna zmluva

2021/06/009

3 960,00 EUR

Anna Klinková

Obec Kráľová pri Senci

30.06.2021

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2021/06/008

3 000,00 EUR

We Love Music s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

29.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2018104SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 26.01.2018

2021/06/007

0,00 EUR

Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

18.06.2021

Zmluva o združených dodávkach plynu

2021/06/006

Neuvedené

CYEB s.r.o., Záhradnícka 10, 94501 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

17.06.2021

Zmluva pre umiestnenie z-boxu

2021/06/005

1,00 EUR jeden

Zásielkovňa s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

14.06.2021

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2021/06/004

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

O.Z. Podporme talent

Obec Kráľová pri Senci

14.06.2021

Dodatok č. 1 K zmluve o poskytovaní právnych služieb

2021/06/003

320,00 EUR tristodvadsať

SP legale s. r. o., Plavecký Štvrtok 577, 90068 Plavecký Štvrtok

Obec Kráľová pri Senci

10.06.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1112494

2021/06/002

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

02.06.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2018-43/2

2021/06/001

20 892 586,67 EUR Dvadsaťmiliónov osemstodeväťdesiatdvatisíc päťstoosemdesiatšesť 67/100

Ministerstvo Životného prostredia SR

Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: