Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.11.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022/11/007

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

25.11.2022

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb a dodávke tovaru a Licenčnej zmluve č. Z011-20

2022/11/006

Neuvedené

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 01003 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

16.11.2022

Zmluva o dielo

2022/11/005

3 600,00 EUR tritisícšsťsto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

14.11.2022

Kúpna zmluva č. 01/2022

2022/11/004

4 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté Klasy

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

2022/11/003

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2022/11/002

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2022/11/001

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

19.10.2022

Hromadná licenčná zmluva

2022/10/008

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Kráľová pri Senci

13.10.2022

Dodatok č.1

2022/10/007

Neuvedené

Ing. Tomáš Lencsés

Obec Kráľová pri Senci

12.10.2022

Zmluva o dodávke plynu

2022/10/006

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

12.10.2022

Nájomná zmluva

2022/10/005

3 600,00 EUR triticícšesťsto

VITACARE s.r.o., Kalinčiakova 45, 90301 Senec

Obec Kráľová pri Senci

12.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2022/10/004

283,32 EUR dvestoosemdesiattri 32/100

Služby pre seniorov, n.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.10.2022

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2022/10/003

1,00 EUR jeden

Hrbík Libor

Obec Kráľová pri Senci

10.10.2022

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

2022/10/002

1,00 EUR jeden

Hrbík Libor

Obec Kráľová pri Senci

04.10.2022

Dodatok č. 3

2022/10/001

172,00 EUR jednostosedemdesiatdva

Profi Group 3 s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

30.09.2022

Dodatok č.1 k zmluva o dielo

2022/09/006

67,00 EUR šesťdesiatsedem

CO-PRO, s. r. o., Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Kráľová pri Senci

28.09.2022

Zmluva o dielo č. 30/2022

2022/09/005

2 160,00 EUR dvetisícstošsťdesiat

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2022

Dodatok č.1 k zmluve o dielo.

2022/09/004

2 283 850,15 EUR dvamiliónydvestoosemdesiattritisícosemstopäťdesiat 15/100

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Kráľová pri Senci

12.09.2022

poistná zmluva

2022/09/003

204,24 EUR dvestoštyri 24/100

Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamacska cesta 3, 841004 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

09.09.2022

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

2022/09/002

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Kráľová pri Senci

07.09.2022

Darovacia zmluva

2022/09/001

6 000,00 EUR šesťtisíc

Dedovizeň

Obec Kráľová pri Senci

31.08.2022

Zmluva o prenájme

2022/08/005

220,00 EUR dvestodvadsať

Eva Okenwa

Obec Kráľová pri Senci

19.08.2022

Dodatok č. 1

2022/08/004

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

19.08.2022

Dodatok č. 1

2022/08/003

Neuvedené

Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

03.08.2022

Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner

2022/08/002

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: