Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.06.2022

49/2022

vystúpenie Black Bandu dňa 10.9.2022 v čase 16:00 - 17:20 hod. na obecnej akcii "What´s next?"

750,00 EUR

Spolok VESELANKA

Obec Kráľová pri Senci

07.06.2022

48/2022

medaile "Kráľovský beh" so stuhov: malá 250 ks, a veľká 45 ks.

1 301,00 EUR jedentisíctristojeden

MATORE s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.06.2022

47/2022

60 min. vystúpenie skupiny Old School Brothers na akcii "What´s next?"dňa 11.9.2022 o cca 19:00 hod.

1 950,00 EUR jedentisícdeväťstopäťdesiat

BD-production, s.r.o

Obec Kráľová pri Senci

30.05.2022

46/2022

žlté smetné nádoby 120 l v počte 25 ks a 240 l v počte 5 ks

894,00 EUR osemstodeväťdesiatštyri

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

16.05.2022

45/2022

výrobu dočasnej tabule na projekt "Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci"

220,80 EUR dvestodvadsať 80/100

MONADA - print, s. r. o., Kráľová pri Senci 559, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

13.05.2022

44/2022

LED vianočný strom 8,3 m

4 475,00 EUR štyritisícštyristosedemdesiatpäť

Vianocne osvetlenie s.r.o., Štefánikova trieda 52, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

10.05.2022

43/2022

vybudovanie chodníka popri ceste III/1051 v Obci Kráľová pri Senci

13 933,20 EUR trinásťtisícdeväťstotridsaťtri 20/100

BEST LAND, s.r.o., Kráľová pri Senci 743, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

09.05.2022

42/2022

monitorovaciu správu k projektu financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia

180,00 EUR jednostoosemdesiat (za správu)

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

05.05.2022

41/2022

laminátový čln Lobster 380

1 251,50 EUR jedentisícdvestopäťdesiatjeden 50/100

MUP Slovakia, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

05.05.2022

40/2022

skladový kontajner 20´ sériové číslo 062249164

4,92 EUR štyritisícdeväťstodvadsať

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., IZ NO-SUD, Strasse 14, A-2355 Wiener Neudorf

Obec Kráľová pri Senci

02.05.2022

39/2022

500 ks vakov s potlačou na propagáciu akcie s názvom "What´s next?"

1 967,76 EUR jedentisícdeväťstošesťdesiatsedem 76/100

THEMIS 4 YOU s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

07.04.2022

38/2022

monitorovacie správy k projketom financovaných z dotácie z Enviromentálneho fondu

180,00 EUR jednostoosemdesiat (za správu)

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

07.04.2022

37/2022

výrobu šatníkovej zostavy do hasičovne.

0,00 EUR

Herič s. r. o., Kráľová pri Senci 15, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

06.04.2022

36/2022

jarné spustenie fontány pred OcÚ

604,20 EUR šesťstostyri 20/100

BEGRA spol. s r.o., Na Hriadkach 15, 84107 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

01.04.2022

34/2022

služba - starostlivosť o park pri kostole v roku 2022

620,00 EUR šesťstodvadsať

Juraj Kardoš - JurKa, 349, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

31.03.2022

35/2022

odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke v základnej škole

2 283,70 EUR dvetisícdvestoosemdesiattri 73/100

Havarijná služba 24, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2022

33/2022

spracovanie - Zmeny a doplnky územného plánu obce Kráľová pri Senci č. 6/2022

660,00 EUR šesťstošesťdesiat

ÚPn s.r.o., Drotárska cesta 37, 81102 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

30.03.2022

32/2022

obstaranie - Zmeny a doplnky územného plánu obce Kráľová pri Senci č. 6/2022

300,00 EUR tristo

A.R.CH. s. r. o., Novackého 6, 84104 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

24.03.2022

31/2022

zber, prepravu a zneškodnenie komunálne odpadu (KO) a VOK v obci Kráľová pri Senci pre rok 2022 po

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

24.03.2022

30/2022

vytýčenie inžinierskych sietí vo Vašej správe v obci Kráľová pri Senci

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

21.03.2022

29/2022

opravu a dobudovanie chodníka na Poštovej ulici o rozmere 44 m2

2 323,20 EUR dvetisíctristodvadsaťtri 20/100

BEST LAND, s.r.o., Kráľová pri Senci 743, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

21.03.2022

28/2022

asfaltovanie chodníka na Školskej ulici o rozmere cca 82,5 m2 za cenu 24 €/m2 s DPH

1 980,00 EUR jedentisícdeväťstoosemdesiat

Doprastav a.s.

Obec Kráľová pri Senci

18.03.2022

27/2022

Projektové práce na "Zateplenie objektu jedálne s kuchyňou pri Základnej škole Kráľová pri Senci"

1 300,00 EUR jedentisíctristo

Ing.arch. Jitka Míčová, Donnerova 33, 84105 Bratislava - mestská časť Karl

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2022

26/2022

čistenie, vývozka suchých stromov a štiepkovanie drevnej hmoty

1 920,00 EUR jedentisícdeväťstodvadsať

Spojprojekt s.r.o., Michalská 7, 81101 Bratislava - mestská časť Star

Obec Kráľová pri Senci

09.03.2022

25/2022

reprezentačné predmety

1 180,00 EUR tisícstoosemdesiat

Jozef Šmrhola - OLYMP

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: