Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.01.2021

4/2021

ochranné obleky a respirátory FFP2.

Neuvedené

DH Landscape Invest, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.01.2021

3/2021

odstránenie závady na verejnom osvetlení a preloženie rozvodnej skrine za OcÚ.

Neuvedené

Strihovský František Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

07.01.2021

2/2021

vypracovanie 9 ks geometrických plánov na majetkoprávne vysporiadanie cesty na Hasičskej ul, cena

2 250,00 EUR dvetisícdvestopäťdesiat

Zoltán Kupkovič

Obec Kráľová pri Senci

07.01.2021

1/2021

odborné prehliadky kotolní a revízie plynových zariadení.

Neuvedené

Milan Zuberec, Javorinka 123, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

29.12.2020

67/2020

zámočnícke práce na úpravu basketbalového stojanu za 329,- € a dodanie stĺpa k pieskovisku na Sigo

554,20 EUR päťstopäťdesiatštyri 20/100

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

29.12.2020

66/2020

výmenu rozbitého skla na zastávke pri kostole za cenu 493,- €.

493,00 EUR štyristodeväaťdesiattri

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

28.12.2020

65/2020

50 ks 120 l smetných nádob, cena 16,- á bez DPH

960,00 EUR deväťstošesťdesiat

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

16.12.2020

64/2020

vyhotovenie 1 ks šablóny na malé smetné nádoby 120 l, cena 30,- Eur s DPH.

30,00 EUR tridsať

MIM, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.12.2020

63/2020

nakládku biologicky rozložiteľného odpadu na zbernom dvore na Termálnej ulici.

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo, 343, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

07.12.2020

62/2020

oplotenie dvora za obecným úradom podľa skutočne vykonaných prác.

Neuvedené

Tomáš Salay FIF, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

Obec Kráľová pri Senci

06.12.2020

53/2020

výmenu nefunkčného kotla v objekte obecného klubu.

Neuvedené

DEKA therm s.r.o., 610, 900 50 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

02.12.2020

61/2020

úpravu terénu za obecným úradom a na zbernom dvore.

Neuvedené

UNO TRANS, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.12.2020

60/2020

vypracovanie komplexnej aktualizácie pasportu a projektu vybraného vodorovného,zvislého dopravného

2 175,00 EUR dvetisícjednostosedemdesiatpäť

Havel projekt s.r.o., Okružná 5544/37, 900 27 Bernolákovo

Obec Kráľová pri Senci

30.11.2020

59/2020

dodávku a montáž žalúzií a sietí - nadstavba materskej školy.

2 130,00 EUR dvetisícstotridsať

Ľubomír Rusnák

Obec Kráľová pri Senci

30.11.2020

58/2020

modul prepojenia na CUET - 780,- € ročnú prevádzku a podporu modulu - 240,- €, aplikácia Obraz v o

1 242,00 EUR jedentisícdvestoštyridsaťdva

Galileo Corporation, s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Kráľová pri Senci

12.11.2020

57/2020

nábytok do nadstavby materskej školy.

3 555,60 EUR tritisícpäťstopäťdesiatpäť 60/100

Herič s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

12.11.2020

56/2020

vybavenie nadstavby materskej školy

3 068,40 EUR tritisícšesťdesiatosem 40/100

Herič s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.10.2020

55/2020

farebné multifunkčné zariadenie

1 650,00 EUR jedentisícšsťstopäťdesiat

O.K. pc servis, s.r.o., Rulanská 12, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

14.10.2020

54/2020

opravu miestnych komunikácií v obci Kráľová pri Senci na základe Vami predloženej ponuky

Neuvedené

Doprastav a.s.

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2020

52/2020

privedenie slaboprúdu a silnoprúdu k interaktívnym tabuliam v MŠ.

1 119,00 EUR jedentisícstodevätnásť

Strihovský František Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

22.09.2020

51/2019

50 ks 120 l smetných nádob, cena 16,- á bez DPH 5 ks 240 l smetných nádob, cena 26,5 á bez DPH

Neuvedené

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

14.09.2020

50/2020

basketbalový kôš (výška 3,7m, celokovový-pozinkovaný)

812,40 EUR osemstodvanásť 40/100

ENERCOM s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.09.2020

49/2020

znalecký posudok na parc. reg. "c" parc.č. 5/1, a 5/31, katastrálne územie Kráľová pri Senci.

160,00 EUR jednostošesťdesiat

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

06.08.2020

48/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe "Prístavba MŠ Kráľová pri Senci".

800,00 EUR osemsto

BAUPAK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

05.08.2020

47/2020

Údržbu obecnej zelene podľa potreby

Neuvedené

Ing. Ivan Petrík - LEVANDULA

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: