Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.01.2022

6/2022

vodoinštalačné a kúrenárske práce podľa potreby obce na základe odsúhlaseného súpisu prác

6 000,00 EUR šesťtisíc

DEKA therm s. r. o., 610, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2022

5/2022

údržbu obecnej zelene podľa potreby na základe odsúhlaseného súpisu prác

2 000,00 EUR dvetisíc

Ing.Ivan Petrik - LEVANDULA, 774, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2022

4/2022

elektroinštalačné práce v obci na rok 2022 podľa potreby na základe odsúhlaseného súpisu

3 000,00 EUR tritisíc

František Strihovský, 241, 92524 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2022

3/2022

modré smetné nádoby 120 l v počte 20 ks a 240 l v počte 10 ks

876,00 EUR osemstosedemdesiatšesť

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2022

2/2022

zemné práce traktorbagrom 190 hod., 30,-€ HZS, na základe odsúhlaseného súpisu prác

5 700,00 EUR päťtisícsedemsto

UNO TRANS, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.01.2022

1/2022

aplikáciu 303 micr bezpečnostnej fólie Hanika 12mi v budove MŠK

500,40 EUR paťsto 40/100

Peter Barta - ABARTstyle

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2021

107/2021

opravu brány na detskom ihrisku

168,00 EUR jednosto šesťdesiat osem

Miroslav Koiš, č. 331, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2021

106/2021

diaľkové ovládače na brány: zdravotné stredisko 5 ks a školské parkovisko 6 ks

220,00 EUR dvestodvadsať

Miroslav Koiš, č. 331, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2021

105/2021

vyhotovenie informačných stojanov - rámov

1 904,00 EUR jedentisícdeväťstostyri

Miroslav Koiš, č. 331, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2021

104/2021

spracovanie - Zmeny a doplnky územného plánu obce Kráľová pri Senci č.5/2021

1 860,00 EUR jedentisíc osemsto šesťdesiat

ÚPN s.r.o., Drotárska cesta 37 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2021

103/2021

obstaranie - Zmeny a doplnky územného plánu obce Kráľová pri Senci č.5/2021

2 000,00 EUR dvetisíc

A.R.CH. s. r. o., Novackého 6, 84104 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

09.12.2021

102/2021

zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v obci Kráľová pri Senci pre rok 2022.

70,00 EUR sedemdesiat

Vianocne osvetlenie s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

06.12.2021

101/2021

zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v obci Kráľová pri Senci pre rok 2022.

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.12.2021

100/2021

odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia v ambulanciách na zdravotnom stredisku

1 000,00 EUR jedentisíc

DEKA therm s. r. o., 610, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

01.12.2021

99/2021

elektronické čipy RFID na plastové odpadové nádoby: 20 ks na 1100 l, 50 ks na 120 l a 50 ks na 240

129,60 EUR jednostodvadsaťdeväť 60/100

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 01003 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

29.11.2021

98/2021

3 ks obria šiška zlatá č.34791 a 6 ks predlžovací kábel 1m

173,40 EUR jednostosedemdesiattri 40/100

Vianocne osvetlenie s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

23.11.2021

97/2021

štiepkovanie biologicky rozložiteľného odpadu na zbernom dvore a odvoz štiepky

3 088,00 EUR tritisícosemdesiatosem

TIRTRADE spol. s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.11.2021

96/2021

167 ks obecných kalendárov na rok 2022

501,00 EUR päťstojeden

Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX

Obec Kráľová pri Senci

16.11.2021

95/2021

opravu a výmenu vonkajších svietidiel na objektoch MŠ

1 000,00 EUR jedentisíc

František Strihovský, 241, 92524 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

15.11.2021

94/2021

18 ks LED reťaz č. 30113 s napájacím zdrojom 2x, 15 ks obria šiška zlatá č.34791+ napajací zdroj 1x

1 825,00 EUR jedentisícosemstodvadsaťpäť

Vianocne osvetlenie s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.11.2021

93/2021

zazimovanie fontány

372,00 EUR tristosedemdesiatdva

BEGRA spol. s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.11.2021

92/2021

terénne úpravy na cintorínoch v Krmeši a Kráľovej pri Senci a na zbernom dvore

1 000,00 EUR jedentisíc

UNO TRANS, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2021

91/2021

monitoring a diagnostiku kanalizácie v budove obecného klubu

405,00 EUR štyristopäť

VL Partners s. r. o., Kostolná 59, 90024 Veľký Biel

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2021

90/2021

kontrolu projektovej dokumentácie dodanú realizátorom stavby I.N.V.E.S.T. a.s. Oravská Jasenica,

500,00 EUR päťsto

Ing.arch. Jitka Míčová, Donnerova 33, 84105 Bratislava - mestská časť Karl

Obec Kráľová pri Senci

03.11.2021

89/2021

Zrealizovanie detského ihriska na území obce Kráľová pri Senci

11 792,69 EUR jedenásťtisícsedemstodeväťdesiatdva 69/100

BRANO s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: