Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.11.2022

79/2022

kanalizačné prípojky na objektoch v majetku obce do kanalizácie

60,00 EUR šesťdesiat /m

KEbag, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.11.2022

78/2022

zástavy s karabínami

277,20 EUR dvestosedemdesiatsedem 20/100

2U spol. s r.o., Martinengova 1, 81102 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

10.11.2022

77/2022

odber a rozbor vody ku kolaudačnému konaniu v 2 objektoch: prístavba ZŠ a telocvičňa

480,00 EUR štyristoosemdesiat

AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, 90028 Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

10.11.2022

76/2022

zazimovanie 2 ks fontán spolu s údržbou

530,40 EUR päťstotridsať 40/100

BEGRA spol. s r.o., Na Hriadkach 15, 84107 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

07.11.2022

75/2022

vystúpenie Roba Opatovského na akcii Krmešský advent dňa 17.12.2022 o 18:00 hod

2 200,00 EUR dvetisícdvesto

Kashu s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

17.10.2022

74/2022

koly a dreviny podľa potreby obce

1 000,00 EUR jedentisíc

DAMA Križan s. r. o., Kráľová pri Senci 515, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

26.09.2022

73/2022

1000 ks obecných kalendárov na rok 2023

3 120,00 EUR tritisícjednostodvadsať

Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX - prevádzkareň, Moyzesova 1262/6, 90301 Senec

Obec Kráľová pri Senci

19.09.2022

72/2022

hnedý betónový kôš kruhový 85 l so žiar.-zinkovým krytom v počte 2 ks

614,40 EUR šesťstoštrnásť 40/100

eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, 82102 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

19.09.2022

71/2022

čipy na triedený zber v počte 400 ks

432,00 EUR štyristotridsaťdva

MIM, s.r.o., Slnečná 211/1, 01003 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

14.09.2022

70/2022

60 min. vystúpenie skupiny Ščamba na Kráľovskej slávnosti v obci Kráľová pri Senci dňa 9.9.2023

6 000,00 EUR šesťtisíc

ŠČAMBA, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.09.2022

69/2022

hodinové vystúpenie kapely Kollárovci na Kráľovskej slávnosti dňa 9.9.2023

8 000,00 EUR osemtisíc

Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI

Obec Kráľová pri Senci

13.09.2022

68/2022

guľôčkové perá s potlačou v počte 600 ks

460,80 EUR štyristošsťdesiat 80/100

CSL s. r. o., Zámocká 7013/36, 81101 Bratislava-Staré Mesto

Obec Kráľová pri Senci

13.09.2022

67/2022

PHSR na obdobie 2023-2027, výhľadovo do roku 2030. Termín dokončenia: jún 2023.

952,00 EUR deväťstopaťdesiatdva

Nicole Sarah Sláviková - ECONCE

Obec Kráľová pri Senci

07.09.2022

66/2022

vyhotovenie videozáznamov a fotodokumentácie z akcie Kráľovská slávnosť- "What´s next?"

700,00 EUR sedemsto

Andrej Pecník

Obec Kráľová pri Senci

05.09.2022

65/2022

odstránenie havarijného stavu v kuchyni základnej školy

2 355,17 EUR dvetisíctristopäťdesiatpäť 17/100

I.N.V.E.S.T. a.s., 345, 02964 Oravská Jasenica

Obec Kráľová pri Senci

31.08.2022

64/2022

opravu vodovodu v areáli základnej školy

4 572,85 EUR štyritisícpäťstosedemdesiatdva 85/100

MB Tech, s. r. o., Jégého 16, 82108 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

23.08.2022

63/2022

vodárske a kúrenárske práce v objekte materskej školy.

3 900,00 EUR tritisícdeväťsto

DEKA therm s. r. o., 610, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

22.08.2022

62/2022

grafické práce,plagáty, banery na akciu "What´s next?"

200,00 EUR dvesto

MONADA - print, s. r. o., Kráľová pri Senci 559, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

22.08.2022

61/2022

turistický vláčik dňa 10.9.2022 v čase 15:30-19:00 na akciu "What´s next?"

600,00 EUR

HOLIDAY VILLAGE s.r.o., Boldog 321, 92526 Boldog

Obec Kráľová pri Senci

22.08.2022

60/2022

šedý trojitý odpadkový koš MAXI v počte 6 ks nápis: papier/plast,kovy,tetrapak/komunálny odpad

4,14 EUR štyritisícjednostoštyridsaťštyri 80/100

L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Kamenná 202/40, 96622 Lutila

Obec Kráľová pri Senci

10.08.2022

59/2022

nálepky na kompostéry v počte 100 ks a reklamnú nálepku v počte 1ks

93,60 EUR deväťdesiattri 60/100

MONADA - print, s. r. o., Kráľová pri Senci 559, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

01.08.2022

58/2022

smetné nádoby v počte 20 ks modré 240 litrové a 20 ks žlté 240 litrové + doprava

1 680,00 EUR jedentisícšesťstoosemdesiat

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

26.07.2022

57/2022

vodárske a kúrenárske práce na objektoch ZS, a jedáleň pri ZŠ

3 900,00 EUR tritisícdeväťsto

DEKA therm s. r. o., 610, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2022

56/2022

rezbu drevenej sochy motorovou pílou dňa 11.9.2022 v rámci programu Kráľovských slávností pod názvo

20,00 EUR dvadsaťtisíc

Pecháček Jaroslav, Údolní 58, 78833 Hanušovice

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2022

55/2022

zabezpečenie podujatia Kráľovské slávnosti - "What´s next?" v dňoch 9. - 11.9.2022

1 468,80 EUR jedentisícštyristošesťdesiatosem 80/100

Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: