Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.02.2021

Zmluva o nájme služobného bytu

2021/02/003

100,00 EUR jednosto

Viktória Kulinová

Obec Kráľová pri Senci

09.02.2021

Mandátna Zmluva

2021/02/002

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto

ABNKA, s. r. o., Moyzesova 17/27, 90028 Ivanka pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

04.02.2021

Dodatok č.6

2021/02/001

Neuvedené

AVE Bratislava s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.02.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-62-002/2020

2021/03/006

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

21.01.2021

Zmluva o dielo

2021/01/005

Neuvedené

BEMIA plus, s.r.o., Markusova 534/2, 94201 Šurany

Obec Kráľová pri Senci

11.01.2021

Zmluva o dielo č.56/2020

2021/01/004

1 440,00 EUR tisícštyristoštyridsať

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

07.01.2021

Delimitačný protokol č.1/2020

2021/01/003

Neuvedené

Základná škola Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

04.01.2021

Kúpna zmluva

2021/01/002

7 900,00 EUR sedemtisícdeväťsto

Ľubica Šrámková

Obec Kráľová pri Senci

04.01.2021

Dohoda o ukončení zmluvy

2021/01/001

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2020

Zmluva o spolupráci

2020/12/007

Neuvedené

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o., Šafárikova 229/28, 90301 Senec

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2020

Zmluva o pripojení elektrického zaraidenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122042483

2020/12/006

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

10.12.2020

Zmluva o výpožičke

2020/12/005

Neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Kráľová pri Senci

10.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

2020/12/004

222,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Kráľová pri Senci

10.12.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

2020/12/003

780,00 EUR sedemstoosemdesiat

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Kráľová pri Senci

03.12.2020

Kúpna zmluva

2020/12/002

1,00 EUR

Obec Kráľová pri Senci

Kráľovský termál, a. s.

01.12.2020

DOHODA č. 20/03/010/21

2020/12/001

Neuvedené

Úrad práce, soociálnych vecí a rodiny Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J636-222-13 zo dňa 25.07.2018

2020/11/008

124 547,86 EUR stodvadsaťštyritisícpäťstoštyridsaťsedem 86/100

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 41

2020/11/007

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 37

2020/11/006

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 36

2020/11/005

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 35

2020/11/004

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Dodatok k Zmluve o pripojení č. 33

2020/11/003

19,90 EUR devätnásť 90/100

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti INTERNET

2020/11/002

60,00 EUR šesťdesiat

Tlapnet SK, a. s.

Obec Kráľová pri Senci

09.11.2020

Zmluva o dadaní tovarov

2020/11/001

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

VJ control, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

12.10.2020

Zmluva o spoluprácu a združení finančných prostriedkov č.8/2020

2020/10/001

1 000,00 EUR jedentisíc

Malodunajsko, oz

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: