Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č.zmluvy OPKZP_PO1_SC

2018/12/008

Neuvedené

Ministerstvo Životného prostredia SR

Obec Kráľová pri Senci

13.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

2018/12/007

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

12.12.2018

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

2018/12/004

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

12.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2018/12/003

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

12.12.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2018/12/002

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2018

Zmluva o inzercii

2018/12/001

68,40 EUR šesťdesiatosem 40/100

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

05.12.2018

Dodatok č.4 k zmluve o zbere a zneškodňovaní KO v obci KpS

2018/12/005

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

27.11.2018

dodatok ku kúpnej zmluvy č. Z201838870_Z

2018/11/009

Neuvedené

AUTO - IMPEX spol.s r.o., Vleie hrdlo 68, 82107 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

21.11.2018

Zmluva č.130216 08U02

2018/11/004

36 080,00 EUR tridsaťšesťtisícosemdesiat

Enviromentálny fond

Obec Kráľová pri Senci

20.11.2018

Zmluva o dielo 2018/11/003

2018/11/003

17 223,68 EUR Sedemnásťtisícdvestodvadsaťtri 68/100

M.Cup Production s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.11.2018

Kúpna zmluva

2018/11/002

1,00 EUR jedno

Mgr. Erik Višňovský

Obec Kráľová pri Senci

05.11.2018

Zmluva o inzercii

2018/11/001

100,80 EUR jednosto 80/100

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/11/008

20,00 EUR dvadsať

VK GAB Senec

Obec Kráľová pri Senci

01.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/11/007

10,00 EUR Desať

oz. KLUB IT ŠPECIALISTOV KPS

Obec Kráľová pri Senci

01.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/11/006

Neuvedené

Rastislav Terneny, Vladimír Tušš

Obec Kráľová pri Senci

01.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/11/005

Neuvedené

Ondrej Surmák

Obec Kráľová pri Senci

16.10.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002426 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/10/003

25 000,00 EUR dvadsaťpäťtisíc

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

04.10.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

2018/10/002

1 342,08 EUR tisíctristoštyridsaťdva 08/100

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

02.10.2018

Nájomná zmluva

2018/10/001

3,00 EUR tri

Lenka Gogová-Chloe and you

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/10/004

10,00 EUR Desať

Adrián Juriček

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/10/005

10,00 EUR desať

Sport club Senec

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/10/007

2,70 EUR dve 70/100

Tony Pearce

Obec Kráľová pri Senci

01.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/10/006

Neuvedené

Ľubomír Hinca, Peter Terneny

Obec Kráľová pri Senci

20.09.2018

Servisná zmluva č. SZ 2018 25. / TT. / LL.

2018/09/004

Neuvedené

AGROSERVIS spol. s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

11.09.2018

Dodatok k nájomnej zmluve č. 293-700-2013

2018/09/003

100,00 EUR jednosto

SLOVENSKÝ HYDROMETEOEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: