Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.12.2019

Kúpna zmluva č. 3

2019/12/004

37 686,60 EUR tridsaťsedemtisícšsťstoosemdesiatšesť 60/100

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Kúpna zmluva č. 2

2019/12/003

43 356,00 EUR štyridsaťtritisíctristopäťdesiatšest

Daffer spol.s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Kúpna zmluva č. 1

2019/12/002

20 748,00 EUR dvadsaťtisícsedemstoštyridsaťosem

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.12.2019

Zmluva o dielo

2019/12/001

50,00 EUR päťdesiat

CO-PRO, s. r. o., Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Kráľová pri Senci

25.11.2019

Dohoda o urovnaní

2019/11/004

6 180,00 EUR šesťtisícstoosemdesiat

MP Profit, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

2019/11/003

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji a Obec Hrubá Borša

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/11/002

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie krriminilaity

2019/11/001

10 000,00 EUR desaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

28.10.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.1/2019

2019/10/005

Neuvedené

Malodunajsko, oz

Obec Kráľová pri Senci

24.10.2019

Servisní smlouva

2019/10/006

200,00 EUR dvesto

JD ROZHLASY, 968, 756 57 Horní Bečva

Obec Kráľová pri Senci

10.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/10/003

2 000,00 EUR dvetisíc

Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

10.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

2019/10/002

2 250,00 EUR dvetisícdvestopäťdesiat

Ing. Dagmar Melotíková, Staničná 898/6, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

03.10.2019

Zmluva č. 140446 08U02

2019/10/004

90 000,00 EUR deväťdesiattisíc

Enviromentálny fond

Obec Kráľová pri Senci

03.10.2019

kúpna zmluva

2019/10/001

9 372,41 EUR deväťtisíctristosedemdesiatdva 41/100

KNIHOMOL, s. r. o., Lotyšská 24, 82106 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

30.09.2019

Zmluva o vykonávaní pohrebných služieb

2019/09/003

Neuvedené

Radovan Odnechta

Obec Kráľová pri Senci

26.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2019/09/002

3 489,00 EUR tritisícštyristoosemdesiatdeväť

Bratislavský samosprávny kraj

Obec Kráľová pri Senci

10.09.2019

Zmluva o dielo na stavebné práce

2019/09/001

98 292,90 EUR deväťdesiatosemtisícdvestodeväťdesiatdva 90/100

Miroslav Súkennik

Obec Kráľová pri Senci

22.08.2019

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dcom

2019/08/002

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Kráľová pri Senci

15.08.2019

Zmluva o dielo č.21.

2019/08/004

1 200,00 EUR tisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

05.08.2019

Vzájomná dohoda o ukončení zmluvy o pripojení k informačnému systému DCOM a buúcej spolupráci

2019/08/003

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Kráľová pri Senci

23.07.2019

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) - WiFi4EU

2019/08/001

15 000,00 EUR pätnásťtisíc

INEA

Obec Kráľová pri Senci

17.07.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

2019/07/003

5 000,00 EUR päťtisíc

DHZ Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

10.07.2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

2019/07/002

Neuvedené

innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

10.07.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/07/001

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

18.06.2019

Zmluva o sponzoringu

2019/06/003

500,00 EUR päťsto

AGROMAČAJ a.s.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: