Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.04.2019

Zmluva o odbere odpadu

2019/04/005

Neuvedené

TIRTRADE spol. s r.o., Pezinská 5102, 90101 Malacky

Obec Kráľová pri Senci

11.04.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

2019/04/004

2 400,00 EUR dvetisícštyristo

Street Production s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.04.2019

Zmluva o nájme priestorov

2019/04/003

50,00 EUR päťdestiat

Juraj Brandis

Obec Kráľová pri Senci

04.04.2019

Zmluva o inzercii

2019/04/002

68,40 EUR šesťdesiatosem 0/40

RegionPRESS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.04.2019

Zmluva č. 149 152

2019/04/001

1 400,00 EUR tisícstyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kráľová pri Senci

29.03.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

2019/03/007

2 350,00 EUR dvetisíctristopäťdesiat

Magnetic Production

Obec Kráľová pri Senci

19.03.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

2019/03/006

153,00 EUR stopäťdesiattri

E K O T E C spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

07.03.2019

Zmluva o zabezpečení tanečného programu

2019/03/005

1 650,00 EUR tisícšesťstopäťdesiat

BD-production, s.r.o

Obec Kráľová pri Senci

07.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019

2019/03/004

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

07.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019

2019/03/003

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Slovenský Červený Kríž

Obec Kráľová pri Senci

06.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019

2019/03/002

6 000,00 EUR šesťtisíc

Miestny športový klub Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

04.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

2019/03/001

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., ČULENOVA 6, 81647 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

19.02.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

2019/02/002

Neuvedené

Mgr. Ing. Katarína Šašková - audítor, Medvedzie 119, 02744 Tvrdošín

Obec Kráľová pri Senci

11.02.2019

Zmluva o dielo

2019/02/003

500,00 EUR päťsto

VF Project&Marketing s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šala - Veea

Obec Kráľová pri Senci

24.01.2019

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní

2019/01/004

2 950,00 EUR dvetisícdeväťstopäťdesiat

Tatra Tender s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

21.01.2019

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

2019/01/002

Neuvedené

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Kráľová pri Senci

18.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2019/01/001

1 500,00 EUR

JUDr. Lýdia Rácková

Obec Kráľová pri Senci

14.01.2019

Dodatok č.1 ku Kúpna zmluva č. Z201830589_Z uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

2019/01/005

Neuvedené

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Kráľová pri Senci

02.01.2019

Bezodplatný prevod Č.1_2019 o odovzdaní a prevzatí majetku

2019/01/005

Neuvedené

Základná škola Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

02.01.2019

Zmluva o nájme priestorov

2019/01/003

Neuvedené

iclean, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.01.2019

Zmluva č. ZNR1111201895

2018/12/012

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

27.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

2018/12/011

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

20.12.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu

2018/12/010

Neuvedené

Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Kráľová pri Senci

20.12.2018

Kúpna zmluva

2018/12/009

533 333,00 EUR päťstotridsaťtritisíc tristotridstaťtri

PHP Group s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.12.2018

Dohoda č.18/SC/2019/§10

2018/12/006

Neuvedené

Úrad práce, soociálnych vecí a rodiny Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: