Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2020/01/005

Neuvedené

Ministerstvo Životného prostredia SR

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

Nájomná zmluva

2020/01/009

1,00 EUR jeden

KALIANT s. r. o., Záhradná 658/63, 90023 Viničné

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

Nájomná zmluva

2020/01/008

1,00 EUR jeden

KALIANT s. r. o., Záhradná 658/63, 90023 Viničné

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

Zmluva o dielo

2020/01/007

23 498,30 EUR dvadsaťtritisícštyristodeväťdesiatosem, 30/100

BEST LAND, s.r.o., Kráľová pri Senci 743, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

29.01.2020

Darovacia zmluva

2020/01/006

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

JUDr. Dušan Šebok

Obec Kráľová pri Senci

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020/01/004

1 100,00 EUR jedentisícsto

Mgr. Ing. Katarína Šašková - audítor, Medvedzie 119, 02744 Tvrdošín

Obec Kráľová pri Senci

22.01.2020

ZMLUVA O DIELO

2020/01/003

Neuvedené

PROUNION, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

20.01.2020

Zmluva o dielo

2020/01/010

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o., Gen. L. Svobodu 1860/6, 92705 Šaľa

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2020

Kúpna zmluva

2020/01/002

1 385,00 EUR jedentisíctristoosemdesiatpäť

Ľubica Šrámková

Obec Kráľová pri Senci

07.01.2020

Kúpna zmluva

2020/01/001

4 400,00 EUR štyritisícštyristo

Škola.sk, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

20.12.2019

Dodatok č. 5

2019/12/010

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

17.12.2019

Zmluva o poskytnutí NFP, IROP-Z-302021W219-221-35

2019/12/009

205 999,07 EUR dvestopäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 07/100

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Obec Kráľová pri Senci

13.12.2019

Dohoda č. 18/SC/2020/§10

2019/12/008

Neuvedené

Úrad práce, soociálnych vecí a rodiny Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 3

2019/12/007

Neuvedené

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 2

2019/12/006

Neuvedené

Daffer spol.s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1

2019/12/005

Neuvedené

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Kúpna zmluva č. 3

2019/12/004

37 686,60 EUR tridsaťsedemtisícšsťstoosemdesiatšesť 60/100

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Kúpna zmluva č. 2

2019/12/003

43 356,00 EUR štyridsaťtritisíctristopäťdesiatšest

Daffer spol.s r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.12.2019

Kúpna zmluva č. 1

2019/12/002

20 748,00 EUR dvadsaťtisícsedemstoštyridsaťosem

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.12.2019

Zmluva o dielo

2019/12/001

50,00 EUR päťdesiat

CO-PRO, s. r. o., Macharova 1104/3, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Kráľová pri Senci

25.11.2019

Dohoda o urovnaní

2019/11/004

6 180,00 EUR šesťtisícstoosemdesiat

MP Profit, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

2019/11/003

Neuvedené

Obec Kostolná pri Dunaji a Obec Hrubá Borša

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/11/002

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie krriminilaity

2019/11/001

10 000,00 EUR desaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

28.10.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.1/2019

2019/10/005

Neuvedené

Malodunajsko, oz

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: