Navigácia

Obsah

VZN

r. 2018

Príloha 2a VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 445x | 25.10.2018

Priloha 1 VZN 4/2018 - Záväzná textová časť Stiahnuté: 334x | 25.10.2018

4/2018 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017 Stiahnuté: 13139x | 25.10.2018

3/2018 VZN o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 356x | 20.09.2018

2/2018 Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 298x | 20.06.2018

1/2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 314x | 18.05.2020

r. 2017

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 35x | 08.04.2021

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 316x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 390x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 698x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 344x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 311x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 333x | 21.02.2018

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 302x | 21.02.2018

r. 2016

12016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa/ŽIADOSŤ - nová GDPR Stiahnuté: 274x | 11.02.2019

1/2016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa - úprava GDPR Stiahnuté: 352x | 11.02.2019

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 289x | 27.02.2018

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 294x | 27.02.2018

2/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 481x | 27.02.2018

r. 2015

10/2015 VZN dodatok k VZN o umiestňovaní a vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 217x | 27.02.2018

Stránka