Navigácia

Obsah

Uznesenia OZ

rok 2024

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 20.03.2024 Stiahnuté: 8x | 22.03.2024

rok 2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 13.12.2023 Stiahnuté: 49x | 18.12.2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 27.09.2023 Stiahnuté: 67x | 29.09.2023

Oprava zrejmej chyby v písaní Uznesenia 49/OZ/2023 zo dňa 18.04.2023 Stiahnuté: 47x | 20.07.2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.06.2023 Stiahnuté: 72x | 26.06.2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 18.04.2023 Stiahnuté: 77x | 21.04.2023

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.03.2023 Stiahnuté: 90x | 10.03.2023

rok 2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.12.2022 Stiahnuté: 128x | 19.12.2022

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 16.11.2022 Stiahnuté: 100x | 18.11.2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.09.2022 Stiahnuté: 126x | 16.09.2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 15.06.2022 Stiahnuté: 143x | 15.07.2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.03.2022 Stiahnuté: 157x | 11.03.2022

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 09.02.2022 Stiahnuté: 174x | 21.02.2022

rok 2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.12.2021 Stiahnuté: 211x | 10.12.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 17.11.2021 Stiahnuté: 158x | 19.11.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 08.09.2021 Stiahnuté: 280x | 10.09.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.07.2021 Stiahnuté: 237x | 23.07.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 16.06.2021 Stiahnuté: 275x | 18.06.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 21.04.2021 Stiahnuté: 281x | 22.04.2021

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 03.03.2021 Stiahnuté: 290x | 08.03.2021

Stránka