Navigácia

Obsah

Oznámenia o uložení zásielok

pripravuje sa...

Správy

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Grell

Obec Kráľová pri Senci oznamuje občanovi Peter Grell, trvale bytom Kráľová pri Senci, že na Obecnom úrade v Kráľovej pri Senci mu (jej) bola dňa 06.08.2018 doručené oznámenie o uložení zásielky.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na OcÚ v Kráľovej pri Senci.
celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor: Správca Webu