Navigácia

Obsah

Späť

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Vyvesené: 5. 10. 2020

Dátum zvesenia: 5. 12. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť