Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 594

Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji - splašková kanalizácia a ČOV

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 30. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť