Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.08.2018

48/2018

obkladačské práce v objekte Materskej školy v Kráľovej pri Senci. Pred vystavením faktúry je …

Neuvedené

BAUPAK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.08.2018

47/2018

zrkadlá a kuchynské zásteny do 5.triedy materskej školy

Neuvedené

Jozef Sedlarik, Sklenár-rámovanie obrazov, 90050 Kralova p. Senci 354

Obec Kráľová pri Senci

28.08.2018

46/2018

Smetné nádoby

543,00 EUR päťstoštyridsaťtri

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

07.08.2018

45/2018

atrakciu č. 2 šmýkačka Mimoň na deň 8.9.2018 v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod. na obecnú akciu …

Neuvedené

ALINEA s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

25.07.2018

44/2018

Zariadenie kuchyne materskej školy

5 148,90 EUR päťtisícstoštyridsaťosem 90/100

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

17.07.2018

43/2018

Oprava cesty asfaltovaním na Tehelnej ulici (ABW - pneuservis Javor) v obci Kráľová pri Senci

2 000,00 EUR dvetisíc

JAVOR spol. s r.o., 76, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

06.07.2018

42/2018

Dokumentácia cestnej siete pre obec ako správcu miestnych komunikácii na základe ponuky č.…

Neuvedené

JOSSIK, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

04.07.2018

41/2018

vyhotovenie verejného obstarávania - nákup kompostérov prostredníctvom elektronického …

Neuvedené

LEGAL TENDER s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

04.07.2018

40/2018

materiál do materskej školy (cenová ponuka č. N1001806987 z 3.7.2018). Termín dodania: 11.7.2018

Neuvedené

PTÁČEK - veľkoobchod a.s.

Obec Kráľová pri Senci

29.06.2018

39/2018

klampiarske práce a izolácie striech na budove márnice v Kráľovej pri Senci

Neuvedené

Miroslav Súkennik

Obec Kráľová pri Senci

19.06.2018

38/2018

Tienieaca technika a siete proti hnyzu

Neuvedené

Wropool, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.06.2018

37/2018

Vyhotovenie geometrického plánu na parcelu reg. "E" parc.č. 510, k.ú. Senec a určenie …

Neuvedené

MIGEO, Ing. Marek Roka

Obec Kráľová pri Senci

07.06.2018

36/2018

nábytok do zasadacej miestnosti na I.poschodí.

2 650,20 EUR dvetisícšesťstopäťdesiat 20/100

MOMENT GROUP s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

06.06.2018

35/2018

asfaltovanie miestnej komunikácie napojenej na cestu I/62 o celkovej ploche 3 550 m2

Neuvedené

Doprastav a.s.

Obec Kráľová pri Senci

30.05.2018

34/2018

Nábytok do materskej školy - 5. trieda

3 720,00 EUR tritisícsedemstodvadsať

Herič s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.05.2018

33/2018

Usmerňovanie dopravy na prechode prechodcov pri ZŠ v čase od 7:15 do 7:45 v termíne 14.5.-29.6.2018

420,00 EUR štyristodvadsať

Defense Pro, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.05.2018

32/2018

2 ks Kuchynská linka na OcU 1.NP a 2.NP

1 730,00 EUR jedentisícsedemstotridsať

MOMENT GROUP s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2018

31/2018

-úprava parkoviska, pred budovou OcÚ, -zavedenie úžitkovej vody do MŠ a parku pred OcÚ Kráľová pri…

Neuvedené

ROKA Milan s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.04.2018

30/2018

Majáles - DJ TuSom

Neuvedené

Marián Hruška - TU SOM

Obec Kráľová pri Senci

09.04.2018

28/2018

Štrkový materiál podľa potreby obce

Neuvedené

PIESOK-SK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

09.04.2018

29/2018

Výroba prístrešku na obecné trhovisko

Neuvedené

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

03.04.2018

27/2018

Inzercia v denníku Hospodárske noviny

Neuvedené

Mafra Slovakia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

28.03.2018

25/2018

Veľkokapacitné kontajnery 7m3 v počte 4ks v termíne pristavenia od 16.4 do 20.4.2017 + výmeny s…

Neuvedené

AVE Bratislava s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.03.2018

26/2018

Stôl Hektor natur šedý v počte 4ks na akciu "Výstavba obecného trhoviska KpS"

Neuvedené

Stavebniny DEK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

27.03.2018

23/2018

polopodzemné kontajnery SemiQ dvojhákové: 2ks - 1,5 m3 na tetrapaky a kov, 1ks - 3 m3 na sklo …

Neuvedené

EKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: