Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.02.2019

14/2019

vypracovanie architektonickej štúdie na akciu "Rekonštrukcia a prístavba obecného klubu Kráľová…

3 540,00 EUR tritisícpäťstoštyridsať

ARCH levels, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.02.2019

13/2019

zabíjačkové špeciality v zmysle dohody.

700,00 EUR sedmsto

MIK, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

01.02.2019

12/2019

gumová dlažba s obrubníkmi.

1 415,50 EUR tisícstyristopäťnásť 50/100

AVE Bratislava s.r.o., Osvetová 24, 82105 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

31.01.2019

11/2019

hernú zostavu F102 s montážou do Materskej školy v Kráľovejpri Senci. Termín dodania 8.4 - 25.4…

6 757,45 EUR šeťtisícsedemstopäťdesiatsedem 45/100

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2019

10/2019

nálepky na kompostéry.

Neuvedené

Monada-print, s.r.o., 559, 900 50 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

23.01.2019

9/2019

smetné nádoby na separovaný odpad: 4ks - plast, 1ks - kovy, 2ks - tetrapaky

Neuvedené

AVE Bratislava s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

22.01.2019

8/2019

pomalú dobíjaciu stanicu (PDS) pre elektromobil. Cenová ponuka z 18.1.2019.

3 540,00 EUR tritisícpäťstostyridsať

ELMARK PLUS s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.01.2019

7/2019

PC zostavu + tlačiareň.

Neuvedené

O.K. pc servis, s.r.o., Rulanská 12, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

16.01.2019

6/2019

odborné prehliadky kotolní a revízie plynových zariadení

Neuvedené

Milan Zuberec, Javorinka 123, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

16.01.2019

5/2019

právne služby k duplicite vlastníckeho práva k parcele č. 11485/8, katastrálne územie Senec.

Neuvedené

JUDr. Lýdia Rácková

Obec Kráľová pri Senci

15.01.2019

4/2019

dodanie a montáž tieniacej techniky a sietí proti hmyzu na objekte požiarnej zbrojnice.

Neuvedené

wropool, Nobelova 32, 83102 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

11.01.2019

3/2019

fotografické služby.

Neuvedené

Gabriel Szakál

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2019

2/2019

plachty - položka číslo 1 a 2 na obecnú akciu pod názvom"THE NEXT EPISODE". Termín dodania: marec…

Neuvedené

BUGI s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

09.01.2019

1/2019

nábytok do kancelárie na 1. poschodí.

Neuvedené

MOMENT GROUP s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

05.12.2018

65/2018

hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska v Základnej škole Kráľová pri Senci

165,60 EUR jednostošesťdesiatpäť 60/100

EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 84103 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

15.11.2018

64/2018

Doplnkové dopravné značenie.

403,00 EUR štyristotri

SAROUTE, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.11.2018

63/2018

vypracovanie energetického auditu, projektového energetického hodnotenia budovy a zameranie …

2 445,00 EUR dvetisícštyristoštyridsaťpäť

E C B - Solutions, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

31.10.2018

62/2018

geologický prieskum pre ČOV v Kráľovej pri Senci na parc.č. 308/28, k.ú. Kráľová pri Senci za …

600,00 EUR šesťsto

KUBING s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.10.2018

61/2018

obnovu Požiarnej zbrojnice Kráľová pri Senci - II. etapa (cenová ponuka z 25.9.2018)

Neuvedené

Miroslav Súkennik

Obec Kráľová pri Senci

18.10.2018

60/2018

vektorizáciu územného plánu vrátane zmien a doplnkov.

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.10.2018

59/2018

Za základe Kúpnej zmluvy č. Z201830589_Z si u Vás objednávame: 680ks kompostérov podľa…

Neuvedené

EKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

18.10.2018

58/2018

výtvarný návrh a realizáciu obnovy pamätníka SNP

Neuvedené

Akad. soch. Ladislav Chamuti

Obec Kráľová pri Senci

05.10.2018

57/2018

veľkokapacitný kontajner na Bodov, pristavenie dňa 12.10.2018 ráno na parkovisko pri trafostanici…

Neuvedené

Tomáš Salay FIF, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

Obec Kráľová pri Senci

02.10.2018

56/2018

Vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti "Kráľová pri Senci,Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji…

1 850,00 EUR tisícosemstopäťdesiat

EKO - GEO - CER, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.10.2018

55/2018

vypracovanie dendrologického prieskumu a písomného vyhodnotenia k splaškovej kanalizácii a ČOV …

450,00 EUR štyristopäťdesiat

EKO - GEO - CER, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: