Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.06.2019

48/2019

zhotovenie súsošia Betlehem v počte 7 ks sôch (Ježiško samostatne ležiaci v jasličkách)

5 200,00 EUR päťtisícdvesto

Mgr. Juraj MERTUŠ NVL

Obec Kráľová pri Senci

20.06.2019

47/2019

betónová drva spolu s dopravou na Malokrmešskú ulicu.

Neuvedené

M.S.P. TRADE s.r.o., Drieňova 14, 82101 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

10.06.2019

46/2019

vypracovanie hydrogeologického posudku pre stavbu ČOV

720,00 EUR sedemstodvadsať

GEO-Komárno s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.06.2019

45/2019

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov pre stavbu ČOV a k

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

04.06.2019

44/2019

Oprava osobného automobilu Renault Megane ŠPZ SC950BV - porucha - nenačíta kartu pri štartovaní.

Neuvedené

Auto Ideal s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

31.05.2019

43/2019

Starostlivosť o park pri kostole v roku 2019.

Neuvedené

Juraj Kardoš - JurKa

Obec Kráľová pri Senci

23.05.2019

42/2019

prenájom plošiny MP 27. Hod.sadzba 48,-€/hod.

48,00 EUR štyridsaťosem

JOPI SK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.05.2019

41/2019

odborný orez stromov pri komunikácii na Včelárskej paseke a v obci Kráľová pri Senci.

Neuvedené

Ing. Arch. Tomáš Šataník, Bratislavská 18, 900 46 Most pri Bratislave

Obec Kráľová pri Senci

15.05.2019

40/2019

projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na ČOV. Žiadame o zapracovanie pripomienok BVS, a.s

Neuvedené

BIDOR, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.05.2019

39/2019

vypracovanie projektu stavby "Prístavba Základnej školy Kráľová pri Senci" pre stavebné povolenie

19 000,00 EUR devätnásťtisíc

ING. ARCH JITKA MÍČOVÁ

Obec Kráľová pri Senci

07.05.2019

38/2019

výstavbu chodníka na Malokrmeškej ulici po Cintorínsku ul.

9 000,00 EUR deväťtisíc

ROKA Milan s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2019

37/2019

vybudovanie základov pre brány, chodník, oplotenie a úpravu terénu pri Základnej škole v Kráľovej p

Neuvedené

ROKA Milan s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.04.2019

36/2019

Doplnkové dopravné značenie. Cenová ponuka zo 18.4.2019

Neuvedené

SAROUTE, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.04.2019

35/2019

spevnenú plochu z frézovaného asfaltu na pozemku parc.č. 5/25, reg. "C",k.ú. Kráľová pri Senci vo

12 477,12 EUR dvanásťtisícštyristosedemdesiatsedem 12/100

Doprastav a.s.

Obec Kráľová pri Senci

18.04.2019

34/2019

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle prílohy.

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

09.04.2019

33/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti telocvične základnej školy

Neuvedené

ARCH levels, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.04.2019

32/2019

plastové okná na objekt zdravotného strediska

8 955,00 EUR osemtisícdeväťstopäťdesiatpäť

STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec

Obec Kráľová pri Senci

05.04.2019

31/2019

Vypracovanie projetku stavby "Rekonštrukcia a prístavba obecného domu Kráľová pri Senci". CP z 7.3

Neuvedené

ARCH levels, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

05.04.2019

30/2019

spracovanie stavebného zámeru na stavbu "Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji - Sp

Neuvedené

HYDROTEAM, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.04.2019

29/2019

geodetické služby na vyhotovenie polohopisných a výškopisných zameraní a vyhotovenie geometrického

897,00 EUR osemstodeväťdesiatsedem

Ing. Marek Hanes

Obec Kráľová pri Senci

27.03.2019

28/2019

veľkokapacitné kontajnery 7m3 v počte 5 ks v termíne pristavenia od 24.4 do 29.4.2017 + výmeny s v

Neuvedené

AVE Bratislava s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

25.03.2019

27/2019

Inzercia v denníku Pravda termín zverejnenia - 29.03.2019 a 5.4.2019 VOS Kráľovský termál a.s.

Neuvedené

P E R E X, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

25.03.2019

25/2019

mulčovaciu kosačku CROSSJET SC 92-21 4x4 a snehovú radlicu.

Neuvedené

S.O.M.M. Martin Kubovčák, 353, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

25.03.2019

26/2019

Inzercia v denníku Hospodárske noviny termín zverejnenia - 29.03.2019 VOS Kráľovský termál a.s.

Neuvedené

Mafra Slovakia, a.s.

Obec Kráľová pri Senci

19.03.2019

24/2019

autodopravu na deň 23.3.2019.

Neuvedené

AUTODOPRAVA - Milan Macaj

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: