Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.09.2019

58/2019

koncert PACI PAC dňa 8.9.2019 (50 min.vystúpenie) na Kráľovskej slávnosti pod názvom : Europa for…

Neuvedené

WAYOUT s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.09.2019

57/2019

catering- pečeného býka na deň 8.9.2019 (nedeľa) na obecnú akciu "Kráľovská slávnosť pod názvom…

Neuvedené

Trnavský dvor

Obec Kráľová pri Senci

31.08.2019

52/2019

workoutovú zostavu s fitness zariadeniami v rámci akcie "Zacvičme si v Kráľovej pri Senci". …

Neuvedené

Veríme v Zábavu s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

15.08.2019

56/2019

Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1049 v obci Kráľová pri Senci pri ZŠ.

1 500,00 EUR tisícpäťsto

SLOVMONT s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

06.08.2019

55/2019

Práce naviac na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na ČOV.

Neuvedené

BIDOR, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

06.08.2019

54/2019

Maľovanie priestorov Materskej školy v Kráľovej pri Senci.

Neuvedené

Maroš VARAČKA, Za dráhou 9, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

02.08.2019

53/2019

Obnova sochy Jána Nepomuckého

3 300,00 EUR tritisíctristo

VooDoo Production s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2019

51/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie stavby bezbariérový priechod pre chodcov v obci Kráľová pri…

Neuvedené

MN s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.07.2019

50/2019

vypracovanie dendrologického prieskumu k stavbe "Prístavba Základnej školy Kráľová pri Senci".

250,00 EUR dvestopäťdesiat

RNDr. Peter Krempaský ekológ

Obec Kráľová pri Senci

03.07.2019

49/2019

show pre deti a maľovanie na tvár dňa 7.9.2019 na akcii „Europa for Citizen–„The next episode“

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom

Obec Kráľová pri Senci

21.06.2019

48/2019

zhotovenie súsošia Betlehem v počte 7 ks sôch (Ježiško samostatne ležiaci v jasličkách)

5 200,00 EUR päťtisícdvesto

Mgr. Juraj MERTUŠ NVL

Obec Kráľová pri Senci

20.06.2019

47/2019

betónová drva spolu s dopravou na Malokrmešskú ulicu.

Neuvedené

M.S.P. TRADE s.r.o., Drieňova 14, 82101 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

10.06.2019

46/2019

vypracovanie hydrogeologického posudku pre stavbu ČOV

720,00 EUR sedemstodvadsať

GEO-Komárno s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.06.2019

45/2019

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov pre stavbu ČOV a…

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

04.06.2019

44/2019

Oprava osobného automobilu Renault Megane ŠPZ SC950BV - porucha - nenačíta kartu pri štartovaní.

Neuvedené

Auto Ideal s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

31.05.2019

43/2019

Starostlivosť o park pri kostole v roku 2019.

Neuvedené

Juraj Kardoš - JurKa

Obec Kráľová pri Senci

23.05.2019

42/2019

prenájom plošiny MP 27. Hod.sadzba 48,-€/hod.

48,00 EUR štyridsaťosem

JOPI SK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.05.2019

41/2019

odborný orez stromov pri komunikácii na Včelárskej paseke a v obci Kráľová pri Senci.

Neuvedené

Ing. Arch. Tomáš Šataník, Bratislavská 18, 900 46 Most pri Bratislave

Obec Kráľová pri Senci

15.05.2019

40/2019

projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na ČOV. Žiadame o zapracovanie pripomienok BVS, a…

Neuvedené

BIDOR, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

07.05.2019

39/2019

vypracovanie projektu stavby "Prístavba Základnej školy Kráľová pri Senci" pre stavebné povolenie …

19 000,00 EUR devätnásťtisíc

ING. ARCH JITKA MÍČOVÁ

Obec Kráľová pri Senci

07.05.2019

38/2019

výstavbu chodníka na Malokrmeškej ulici po Cintorínsku ul.

9 000,00 EUR deväťtisíc

ROKA Milan s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

06.05.2019

37/2019

vybudovanie základov pre brány, chodník, oplotenie a úpravu terénu pri Základnej škole v Kráľovej…

Neuvedené

ROKA Milan s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.04.2019

36/2019

Doplnkové dopravné značenie. Cenová ponuka zo 18.4.2019

Neuvedené

SAROUTE, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

26.04.2019

35/2019

spevnenú plochu z frézovaného asfaltu na pozemku parc.č. 5/25, reg. "C",k.ú. Kráľová pri Senci vo …

12 477,12 EUR dvanásťtisícštyristosedemdesiatsedem 12/100

Doprastav a.s.

Obec Kráľová pri Senci

18.04.2019

34/2019

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle prílohy.

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: