Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.11.2019

73/2019

vyhotovenie brány na parkovisko pri ZŠ

6 500,00 EUR šesťtisícpäťsto

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

20.11.2019

72/2019

Spracovanie projektu a rozpočtu na stavbu telocvičňa pri ZŠ Kráľová pri Senci".

Neuvedené

ING. ARCH JITKA MÍČOVÁ

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

71/2019

osvetlenie parkoviska na školskom dvore a elektroinštalačné práce pre kuchyňu v obecnom klube v ce

2 700,00 EUR dvetisícsedemsto

Ladislav Lovászek

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

70/2019

opravu verejného rozhlasu, orez stromov a elektroinštalačné práce na telocvični ZŠ v celkovej sume

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Strihovský František Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

69/2019

vypracovanie znaleckého posudku na vysporiadanie pozemkov v areáli Obecného klubu v Kráľovej pri S

160,00 EUR jednostošesťdesiat

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

06.11.2019

68/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie altánku v hodnote 1500 €

1 500,00 EUR tisícpäťsto

SBN Design s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

04.11.2019

67/2019

Vystúpenie Kaliho na Kráľovských slávnosiach v termíne 4.9.2020

Neuvedené

INSANE s.r.o., Legerského 8, 831 02 Bratisalva

Obec Kráľová pri Senci

24.10.2019

66/2019

knižničný fond pre knižnicu v celkovej sume 9.372,41 € s DPH v zmysle kúpnej zmluvy číslo 2019/10/

9 372,41 EUR deväťtisíctristosedemdesiatdva 41/100

KNIHOMOL, s.r.o., Lotysska 24, 82106 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

22.10.2019

65/2019

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov pre stavbu ČOV a k

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

22.10.2019

64/2019

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle prílohy.

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

09.10.2019

63/2019

Objednávame si u Vás nasledovne: 20 ks 120 l smetných nádob, 5 ks 240 l smetných nádob,

543,00 EUR päťstoštyridsaťtri

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

27.09.2019

62/2019

reklamné predmety - perá a kalendáre

Neuvedené

POSILA s.r.o., 146, 925 25 Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

24.09.2019

61/2019

ventilátor s príslušenstvom na vetranie telocvične ZŠ Kráľová pri Senci.

Neuvedené

Zoltán Horváth - HORVÁTH MONT

Obec Kráľová pri Senci

17.09.2019

60/2019

spoločnú časť projektových dokumentácií kanalizácie a ČOV pre obce Kráľová pri Senci,Hrubá Borša a

Neuvedené

KUBING s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.09.2019

59/2019

maľovanie priestorov budovy jedálne Základnej školy v Kráľovej pri Senci.

Neuvedené

SZITA - Szitási Ladislav

Obec Kráľová pri Senci

02.09.2019

58/2019

koncert PACI PAC dňa 8.9.2019 (50 min.vystúpenie) na Kráľovskej slávnosti pod názvom : Europa for

Neuvedené

WAYOUT s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.09.2019

57/2019

catering- pečeného býka na deň 8.9.2019 (nedeľa) na obecnú akciu "Kráľovská slávnosť pod názvom Eu

Neuvedené

Trnavský dvor

Obec Kráľová pri Senci

31.08.2019

52/2019

workoutovú zostavu s fitness zariadeniami v rámci akcie "Zacvičme si v Kráľovej pri Senci". Cenová

Neuvedené

Veríme v Zábavu s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

15.08.2019

56/2019

Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1049 v obci Kráľová pri Senci pri ZŠ.

1 500,00 EUR tisícpäťsto

SLOVMONT s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

06.08.2019

55/2019

Práce naviac na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na ČOV.

Neuvedené

BIDOR, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

06.08.2019

54/2019

Maľovanie priestorov Materskej školy v Kráľovej pri Senci.

Neuvedené

Maroš VARAČKA, Za dráhou 9, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

02.08.2019

53/2019

Obnova sochy Jána Nepomuckého

3 300,00 EUR tritisíctristo

VooDoo Production s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

15.07.2019

51/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie stavby bezbariérový priechod pre chodcov v obci Kráľová pri

Neuvedené

MN s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

11.07.2019

50/2019

vypracovanie dendrologického prieskumu k stavbe "Prístavba Základnej školy Kráľová pri Senci".

250,00 EUR dvestopäťdesiat

RNDr. Peter Krempaský ekológ

Obec Kráľová pri Senci

03.07.2019

49/2019

show pre deti a maľovanie na tvár dňa 7.9.2019 na akcii „Europa for Citizen–„The next episode“

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: