Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.01.2020

10/2020

spracovanie žiadosti o dotáciu - Úrad podpredsedu vlády, podpora regionálneho rozvoja na rok 2020

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

9/2020

spracovanie a podanie zúčtovania podujatia pre program Európa pre Občanov

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

8/2020

výmenu elektro rozvodu v byte na zdravotnom stredisku na 2. NP.

Neuvedené

Ladislav Lovászek

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2020

7/2020

zabíjačkové špeciality v zmysle dohody.

Neuvedené

MIK, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2020

6/2020

polohopisné a výškopisné zameranie vybranej časti uličného pásu a priľahlého parku pri OcÚ Kráľová…

350,00 EUR tristopäťdesiat

Ing. Marek Hanes, Janka Kráľa 1243/1, 925 21 Sládkovičovo

Obec Kráľová pri Senci

23.01.2020

5/2020

kancelársky nábytok v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.1.2020.

2 109,60 EUR dvetisícstodeväť 60/100

Herič s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

22.01.2020

4/2020

25 ks 120 l smetných nádob, cena 16,- á bez DPH 5 ks 240 l smetných nádob, cena 26,5 á bez DPH

639,00 EUR šesťstotridsaťdeväť

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

20.01.2020

3/2020

plastové dosky na 10 kusov lavičiek

1 950,00 EUR jedentisícdeväťstopäťdesiat

Plastwood, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

17.01.2020

2/2020

knižničné publikácie didaktické v zmysle kúpnej zmluvy č. 2020/01/001

4 400,00 EUR štyritisícštyristo

Škola.sk, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

10.01.2020

1/2020

odborné prehliadky kotolní a revízie plynových zariadení

Neuvedené

Milan Zuberec, Javorinka 123, 92401 Galanta

Obec Kráľová pri Senci

22.11.2019

73/2019

vyhotovenie brány na parkovisko pri ZŠ

6 500,00 EUR šesťtisícpäťsto

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

20.11.2019

72/2019

Spracovanie projektu a rozpočtu na stavbu telocvičňa pri ZŠ Kráľová pri Senci".

Neuvedené

ING. ARCH JITKA MÍČOVÁ

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

71/2019

osvetlenie parkoviska na školskom dvore a elektroinštalačné práce pre kuchyňu v obecnom klube v…

2 700,00 EUR dvetisícsedemsto

Ladislav Lovászek

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

70/2019

opravu verejného rozhlasu, orez stromov a elektroinštalačné práce na telocvični ZŠ v celkovej…

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Strihovský František Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

19.11.2019

69/2019

vypracovanie znaleckého posudku na vysporiadanie pozemkov v areáli Obecného klubu v Kráľovej pri …

160,00 EUR jednostošesťdesiat

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

06.11.2019

68/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie altánku v hodnote 1500 €

1 500,00 EUR tisícpäťsto

SBN Design s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

04.11.2019

67/2019

Vystúpenie Kaliho na Kráľovských slávnosiach v termíne 4.9.2020

Neuvedené

INSANE s.r.o., Legerského 8, 831 02 Bratisalva

Obec Kráľová pri Senci

24.10.2019

66/2019

knižničný fond pre knižnicu v celkovej sume 9.372,41 € s DPH v zmysle kúpnej zmluvy číslo 2019/10…

9 372,41 EUR deväťtisíctristosedemdesiatdva 41/100

KNIHOMOL, s.r.o., Lotysska 24, 82106 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

22.10.2019

65/2019

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov pre stavbu ČOV a…

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

22.10.2019

64/2019

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle prílohy.

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

09.10.2019

63/2019

Objednávame si u Vás nasledovne: 20 ks 120 l smetných nádob, 5 ks 240 l smetných nádob,

543,00 EUR päťstoštyridsaťtri

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

27.09.2019

62/2019

reklamné predmety - perá a kalendáre

Neuvedené

POSILA s.r.o., 146, 925 25 Kostolná pri Dunaji

Obec Kráľová pri Senci

24.09.2019

61/2019

ventilátor s príslušenstvom na vetranie telocvične ZŠ Kráľová pri Senci.

Neuvedené

Zoltán Horváth - HORVÁTH MONT

Obec Kráľová pri Senci

17.09.2019

60/2019

spoločnú časť projektových dokumentácií kanalizácie a ČOV pre obce Kráľová pri Senci,Hrubá Borša…

Neuvedené

KUBING s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.09.2019

59/2019

maľovanie priestorov budovy jedálne Základnej školy v Kráľovej pri Senci.

Neuvedené

SZITA - Szitási Ladislav

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: