Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.04.2020

30/2020

nábytok do obývacej miestnosti do bytu na II.NP zdravotného strediska

Neuvedené

MOMENT GROUP s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.04.2020

29/2020

Servis na internetovom pripojení a koncových bodov v budove obecného úradu Kráľová pri Senci dňa 9.4

Neuvedené

O.K. pc servis, s.r.o., Rulanská 12, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

03.04.2020

28/2020

znalecký posudok na parc. reg. "E" parc.č. 78, katastrálne územie Kráľová pri Senci.

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

01.04.2020

27/2020

dezinfekčný prostriedok na ruky Burbelgel 1 litrový v počte 5 balíkov (40 litrov)

527,52 EUR päťstodvadsaťsedem 52/100

GOOD SERVICE, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

01.04.2020

26/2020

7 ks infotabúľ a príslušenstvo

460,37 EUR štyristošesťdesiatsedem

SIGNATECH spol. s r. o.

Obec Kráľová pri Senci

26.03.2020

25/2020

poklop na dvore základnej školy za 260,- € a zábradlie pri základnej škole - priechod pre chodcov

846,00 EUR osemstoštyridsaťšesť

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

26.03.2020

24/2020

motor na bránu ZS+20 ks diaľkový ovládač 1.380,-€, výmenu rozbitého skla na zastávke Krmeš 493,-€,

2 613,00 EUR dvetisícšesťstotrinásť

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

26.03.2020

23/2020

kancelárny kontajner so sanitarnou časťou - 1 ks Typ 20´ 151113420

3 000,00 EUR tritisíc

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., IZ NO-SUD, Strasse 14, A-2355 Wiener Neudorf

Obec Kráľová pri Senci

23.03.2020

22/2020

ochranné rúška v počte 500 ks

500,00 EUR päťsto

Ing. František Mrázik - AGROPOL

Obec Kráľová pri Senci

23.03.2020

21/2020

kuchynská linka so spotrebičmi, jedálenský stôl a stoličky do bytu na 2.NP na ZS. Cenová ponuka z

2 698,80 EUR dvetisícšesťstodeväťdesiatosem 80/100

Herič s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

20.03.2020

20/2020

brúsenie a lakovanie drevených parkiet v byte na 2 NP ZS.

2 018,30 EUR dvetisícosemnásť 30/100

František nemec STAVREMs.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec

Obec Kráľová pri Senci

20.03.2020

19/2020

plastové dosky na 8 kusov lavičiek

1 560,00 EUR jedentisícpäťstošesťdesiat

Plastwood, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2020

18/2020

vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na rozšírenie verejného vodovodu v obci KpS.

1 584,00 EUR jedentisícpäťstoosemdesiatštyri

KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

12.03.2020

17/2020

zníženie stropov v byte na 2.poschodi ZS.

1 716,00 EUR jedentisícsedemstošestnásť

Kornel Šuplata

Obec Kráľová pri Senci

11.03.2020

16/2020

Vyhotovenie drevených skulptúr pastierov a ovečiek - doplnok k Betlehemu. Cenová ponuka z 23.1.202

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto

Mgr. Juraj MERTUŠ NVL

Obec Kráľová pri Senci

11.03.2020

15/2020

vypracovanie inventarizácie a dendrologického prieskumu a vypracovanie realizačnej projektovej dok

2 916,00 EUR dvetisícdeväťstošetnásť

LIPKA - ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

09.03.2020

14/2020

Renováciu dverí a zárubní v byte na ZS.

3 456,00 EUR tritisícštyristopäťdesiatšesť

Gabriel Petrovič, Senecká 24, 90024 Veľký Biel

Obec Kráľová pri Senci

24.02.2020

13/2020

výmena zdravotechniky a vykurovacích telies na byte na 2. poschodí na zdravotnom stredisku.

Neuvedené

DEKA therm s.r.o., 610, 900 50 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

24.02.2020

12/2020

murárske práce na byte na 2. posch. zdravotného strediska na základe vzájomne odsúhlasených súpiso

Neuvedené

BAUPAK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

24.02.2020

11/2020

sadrokartónový a kazetový materiál na byt na zdravotnom stredisku.

Neuvedené

Robert Matejka - ROBERTO

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

10/2020

spracovanie žiadosti o dotáciu - Úrad podpredsedu vlády, podpora regionálneho rozvoja na rok 2020

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

9/2020

spracovanie a podanie zúčtovania podujatia pre program Európa pre Občanov

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

30.01.2020

8/2020

výmenu elektro rozvodu v byte na zdravotnom stredisku na 2. NP.

Neuvedené

Ladislav Lovászek

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2020

7/2020

zabíjačkové špeciality v zmysle dohody.

Neuvedené

MIK, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

28.01.2020

6/2020

polohopisné a výškopisné zameranie vybranej časti uličného pásu a priľahlého parku pri OcÚ Kráľová

350,00 EUR tristopäťdesiat

Ing. Marek Hanes, Janka Kráľa 1243/1, 925 21 Sládkovičovo

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: