Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.07.2020

41/2020

výmenu rozbitého skla na autobusovej zastávke "Výhon".

Neuvedené

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

25.06.2020

40/2020

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - ČOV a …

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

24.06.2020

39/2020

starostlivosť o park pri kostole v roku 2020.

Neuvedené

Juraj Kardoš - JurKa

Obec Kráľová pri Senci

11.06.2020

38/2020

smerové informačné tabule v počte 29 kusov.

Neuvedené

DEKORUM s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.06.2020

37/2020

vystúpenie Kaliho na Kráľovských slávnostiach dňa 11.9.2021.

Neuvedené

INSANE s.r.o., Legerského 8, 831 02 Bratisalva

Obec Kráľová pri Senci

01.06.2020

36/2020

orez a výrub stromov v obci Kráľová pri Senci v celkovej cene 3.500,- €. Cenová ponuka z 31.5.2020

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Ing. Arch. Tomáš Šataník, Bratislavská 18, 900 46 Most pri Bratislave

Obec Kráľová pri Senci

14.05.2020

35/2020

drvenie drevnej hmoty.

Neuvedené

KAMAX SK, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.05.2020

34/2020

500 ks vedierok cukrovej vaty s obecnou etiketou

Neuvedené

Ľuboš Martinkovič - BLAŽO A MARTINKOVIČ

Obec Kráľová pri Senci

11.05.2020

33/2020

25 ks 120 l smetných nádob, cena 16,- á bez DPH

Neuvedené

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

07.05.2020

32/2020

zábradlie,madlá a 2x rám a dvere na HZ za 667,-€, diaľkové ovládače ZŠ - 25 ks za 250,-€, opravu…

Neuvedené

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

07.05.2020

31/2020

hernú zostavu FLORA F118 s montážou a dopravou

5 888,33 EUR päťtisícosemstoosemdesiatosem 33/100

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

30/2020

nábytok do obývacej miestnosti do bytu na II.NP zdravotného strediska

Neuvedené

MOMENT GROUP s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.04.2020

29/2020

Servis na internetovom pripojení a koncových bodov v budove obecného úradu Kráľová pri Senci dňa 9…

Neuvedené

O.K. pc servis, s.r.o., Rulanská 12, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

03.04.2020

28/2020

znalecký posudok na parc. reg. "E" parc.č. 78, katastrálne územie Kráľová pri Senci.

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

01.04.2020

27/2020

dezinfekčný prostriedok na ruky Burbelgel 1 litrový v počte 5 balíkov (40 litrov)

527,52 EUR päťstodvadsaťsedem 52/100

GOOD SERVICE, s. r. o.

Obec Kráľová pri Senci

01.04.2020

26/2020

7 ks infotabúľ a príslušenstvo

460,37 EUR štyristošesťdesiatsedem

SIGNATECH spol. s r. o.

Obec Kráľová pri Senci

26.03.2020

25/2020

poklop na dvore základnej školy za 260,- € a zábradlie pri základnej škole - priechod pre chodcov…

846,00 EUR osemstoštyridsaťšesť

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

26.03.2020

24/2020

motor na bránu ZS+20 ks diaľkový ovládač 1.380,-€, výmenu rozbitého skla na zastávke Krmeš 493,-€,…

2 613,00 EUR dvetisícšesťstotrinásť

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

26.03.2020

23/2020

kancelárny kontajner so sanitarnou časťou - 1 ks Typ 20´ 151113420

3 000,00 EUR tritisíc

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., IZ NO-SUD, Strasse 14, A-2355 Wiener Neudorf

Obec Kráľová pri Senci

23.03.2020

22/2020

ochranné rúška v počte 500 ks

500,00 EUR päťsto

Ing. František Mrázik - AGROPOL

Obec Kráľová pri Senci

23.03.2020

21/2020

kuchynská linka so spotrebičmi, jedálenský stôl a stoličky do bytu na 2.NP na ZS. Cenová ponuka z…

2 698,80 EUR dvetisícšesťstodeväťdesiatosem 80/100

Herič s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

20.03.2020

20/2020

brúsenie a lakovanie drevených parkiet v byte na 2 NP ZS.

2 018,30 EUR dvetisícosemnásť 30/100

František nemec STAVREMs.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec

Obec Kráľová pri Senci

20.03.2020

19/2020

plastové dosky na 8 kusov lavičiek

1 560,00 EUR jedentisícpäťstošesťdesiat

Plastwood, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

16.03.2020

18/2020

vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na rozšírenie verejného vodovodu v obci KpS.

1 584,00 EUR jedentisícpäťstoosemdesiatštyri

KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

12.03.2020

17/2020

zníženie stropov v byte na 2.poschodi ZS.

1 716,00 EUR jedentisícsedemstošestnásť

Kornel Šuplata

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: