Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.10.2020

52/2020

privedenie slaboprúdu a silnoprúdu k interaktívnym tabuliam v MŠ.

1 119,00 EUR jedentisícstodevätnásť

Strihovský František Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

22.09.2020

51/2019

50 ks 120 l smetných nádob, cena 16,- á bez DPH 5 ks 240 l smetných nádob, cena 26,5 á bez DPH

Neuvedené

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

14.09.2020

50/2020

basketbalový kôš (výška 3,7m, celokovový-pozinkovaný)

812,40 EUR osemstodvanásť 40/100

ENERCOM s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.09.2020

49/2020

znalecký posudok na parc. reg. "c" parc.č. 5/1, a 5/31, katastrálne územie Kráľová pri Senci.

160,00 EUR jednostošesťdesiat

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

06.08.2020

48/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe "Prístavba MŠ Kráľová pri Senci".

800,00 EUR osemsto

BAUPAK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

05.08.2020

47/2020

Údržbu obecnej zelene podľa potreby

Neuvedené

Ing. Ivan Petrík - LEVANDULA

Obec Kráľová pri Senci

05.08.2020

46/2020

Neselektívny ekologický listový herbicíd Roundup Biaktiv 20 litrové balenie

298,00 EUR dvestodeväťdesiatosem

Ing. Róbert Bartuš - prevádzkareň

Obec Kráľová pri Senci

17.07.2020

45/2020

PD pre územné rozhodnutie na stavbu "Odvedenie dažďových vôd vo vybraných lokalitách obce Kráľová

3 480,00 EUR tritisícštyristoosemdesiat

KUBING s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

17.07.2020

44/2020

spracovanie "Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 3/2020" v zmysle ponuky služi

660,00 EUR šesťstošesťdesiat

ÚPN s.r.o., Drotárska cesta 37 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

17.07.2020

43/2020

obstaranie na Zmeny a doplnky územného plánu Kráľová pri Senci č. 3/2020 v zmysle ponuky služieb p

300,00 EUR tristo

A.R.CH. s.r.o., Novackého 6, 84104 BRATISLAVA

Obec Kráľová pri Senci

14.07.2020

42/2020

siete proti hmyzu na budovu obecného úradu.

152,60 EUR

Wropool, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

02.07.2020

41/2020

výmenu rozbitého skla na autobusovej zastávke "Výhon".

Neuvedené

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

25.06.2020

40/2020

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - ČOV a kanalizác

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

24.06.2020

39/2020

starostlivosť o park pri kostole v roku 2020.

Neuvedené

Juraj Kardoš - JurKa

Obec Kráľová pri Senci

11.06.2020

38/2020

smerové informačné tabule v počte 29 kusov.

Neuvedené

DEKORUM s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

10.06.2020

37/2020

vystúpenie Kaliho na Kráľovských slávnostiach dňa 11.9.2021.

Neuvedené

INSANE s.r.o., Legerského 8, 831 02 Bratisalva

Obec Kráľová pri Senci

01.06.2020

36/2020

orez a výrub stromov v obci Kráľová pri Senci v celkovej cene 3.500,- €. Cenová ponuka z 31.5.2020

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Ing. Arch. Tomáš Šataník, Bratislavská 18, 900 46 Most pri Bratislave

Obec Kráľová pri Senci

14.05.2020

35/2020

drvenie drevnej hmoty.

Neuvedené

KAMAX SK, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.05.2020

34/2020

500 ks vedierok cukrovej vaty s obecnou etiketou

Neuvedené

Ľuboš Martinkovič - BLAŽO A MARTINKOVIČ

Obec Kráľová pri Senci

11.05.2020

33/2020

25 ks 120 l smetných nádob, cena 16,- á bez DPH

Neuvedené

BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra

Obec Kráľová pri Senci

07.05.2020

32/2020

zábradlie,madlá a 2x rám a dvere na HZ za 667,-€, diaľkové ovládače ZŠ - 25 ks za 250,-€, opravu

Neuvedené

Miroslav Koiš

Obec Kráľová pri Senci

07.05.2020

31/2020

hernú zostavu FLORA F118 s montážou a dopravou

5 888,33 EUR päťtisícosemstoosemdesiatosem 33/100

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

23.04.2020

30/2020

nábytok do obývacej miestnosti do bytu na II.NP zdravotného strediska

Neuvedené

MOMENT GROUP s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

08.04.2020

29/2020

Servis na internetovom pripojení a koncových bodov v budove obecného úradu Kráľová pri Senci dňa 9.4

Neuvedené

O.K. pc servis, s.r.o., Rulanská 12, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

03.04.2020

28/2020

znalecký posudok na parc. reg. "E" parc.č. 78, katastrálne územie Kráľová pri Senci.

Neuvedené

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: